Opravila in naloge

Naloga vojaka je samostojno opravljanje: enostavnih operativnih vojaških dolžnosti, dolžnosti varnostnika – telefonista v stavbi pokrajinskega vojaškega teritorialnega poveljstva, vojaških ali poklicno-strokovnih dolžnosti, skladiščnih del v skladiščih zavodov in logističnih baz, dolžnosti voznika – vezista in posameznih strokovno zahtevnih inštruktorskih in vojaških specialističnih dolžnosti.

Znanja in spretnosti

Vojak mora imeti dokončano srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo. Poleg tega so potrebna dodatna urjenja za določene vojaške naloge, specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti ter specialistični tečaji za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih.

Razmere za delo

Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, je po odločitvi nadrejenega dolžan zaradi potreb službe opravljati delo v posebnih delovnih okoliščinah. Te so: delo ob nedeljah ali praznikih, delo v deljenem delovnem času, delo, daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se odreja izjemoma, delo v terenskih razmerah na določenem kraju in ob določenem času, pripravljenost za delo, bivanje v vojaški enoti ali zavodu oz. na drugem določenem mestu, izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe.

Vojak sklene s pristojnim ministrstvom pogodbo za pet let. Ta se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje, vendar ne dalj kot do 45. leta starosti.

Predvidena izobrazba

Kandidat za poklic vojak mora imeti dokončano srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR