Opravila in naloge

Delo prodajalca je zelo raznoliko in vključuje številna delovna področja. Kot prvo bi omenili prodajo blaga. Ločimo prodajo blaga na drobno, prodajo v velikih trgovskih sistemih, na specializiranih oddelkih in v malih trgovskih družbah. Prodajalec mora skrbeti, da je prodaja blaga v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Prodajalec pri svojem delu zbira želje in potrebe kupcev in to o seznanja trgovskega poslovodjo. Ko prevzame prispelo blago, ga mora razložiti, prepakirati, pripraviti za prodajo in ustrezno označiti s ceno. Prav tako mora ločevati blago s škodljivimi sestavinami od drugega blaga in izločiti blago, ki mu je potekel rok trajanja. Prodano blago mora ustrezno zaviti, včasih je potrebno blago odpeljati do kupčevega avtomobila. Ker vsega blaga ne ponudi kupcu takoj, mora poskrbeti tudi za skladiščenje. Ob prevzemu blaga v skladišče mora najprej preveriti kakovost in količino dospelega blaga. Kar nekaj dela ima tudi z izpolnjevanjem prodajnih listin. Da bo blago, ki ga prodaja, tudi res prodal, mora poskrbeti za ustrezno razporeditev na policah in za zadostno količino, ki bo kupcem na razpolago. Prodajalec mora obračunavati prodano blago, skrbeti za blagajno, voditi evidenco naročenega, pripeljanega in prodanega blaga. Ker blago ni vedno zadovoljive kakovosti, se mora ukvarjati tudi z reklamacijami in pri tem poskrbeti za potrebne dokumente. Ko se v trgovinah opravljajo inventure, prodajalci sodelujejo pri tem tako, da pripravijo blago za popis, popišejo zaloge in izračunajo njihovo vrednost. Vendar delo prodajalca v vseh trgovinah ni enako. Lahko opravlja le nekatera dela, z nekaterimi pa se nikoli ne sreča. Ne smemo pozabiti, da je prodajalčeva naloga tudi preprečevanje tatvin.

Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica prodajalca se zahteva poklicna oz. strokovna kvalifikacija trgovca. Za dela prodajalca je predpisana minimalna izobrazba, ki jo določa Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovsko dejavnost po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil UL RS 28/93; 57/93. Prodajalec se že med šolanjem uči mnogih praktičnih znanj, ki so potrebna za uspešno opravljanje poklica. Ta znanja segajo vse od odpiranja in zapiranja prodajalne, urejanja prostora, strežbe kupcem, do zavijanja blaga, obračuna izkupička, kontrole blaga itd. Posebna pozornost velja znanju psihologije prodaje in tehnikam vodenja prodajnega razgovora. Teoretična znanja zajemajo trgovinsko računstvo, blagoznanstvo, aranžiranje, psihologijo prodaje, ekologijo, gospodarsko poslovanje, poslovno informatiko, higieno prehrane in živil ter osebno higieno, tuji jezik in druge splošno izobraževalne predmete.

Razmere za delo

Prodajalec dela v zaprtem prostoru, kjer je predvsem v poletnem času lahko neprijeten prepih. Ob prevzemanju in odpošiljanju blaga dela na prostem. Ker je vedno več prodaje na stojnicah, so ti prodajalci izpostavljeni različnim vremenskim razmerah. Z mrazom se morajo sprijazniti tisti, ki delajo v hladilnicah. Bodoče prodajalce je potrebno opozoriti, da se pri svojem delu kdaj pa kdaj ne bodo mogli izogniti umazaniji, vlagi in neprijetnim vonjavam. Delo se opravlja pretežno stoje ali med hojo, pri strežbi se je potrebno pogosto pripogibati. Tu in tam je potrebno potiskati, vleči in prinašati težja bremena. Prodajalec je največkrat v stiku s tujimi ljudmi-strankami, dela v skupini z drugimi prodajalci in le redko sam. Delo je lahko eno ali dvo-izmensko, mogoč je deljen delovni čas, ponekod lahko dela tudi ponoči.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR