Domov Poklici Poklic: Odvetnik

Poklic: Odvetnik

Opravila in naloge

Odvetnik opravlja poklic individualno ali v odvetniški družbi.

Ukvarja se lahko z različnimi pravnimi področji, mogoča je tudi specializacija. Dela na podlagi pooblastilnega razmerja v imenu stranke. Strankam zlasti svetuje in jih zastopa v vseh pravdnih zadevah na gospodarskem področju (ustanavljanje družb, zastopanje na sodišču ali pred arbitražami). Na civilnem področju deluje v vseh premoženjsko-pravnih zadevah (odškodnine, družinsko pravo, razdelitve premoženja, vse vrste premoženjsko-pravnih pogodb), v statusnih zadevah, v pravdnih in nepravdnih postopkih, v upravnih postopkih ter pri zagovorih in svetovanju v kazenskih postopkih.

Odvetnik je lahko tudi stečajni upravitelj. Odvetnik sestavlja vse vrste pogodb – kupoprodajne, darilne, menjalne, najemne, zakupne, posojilne, gradbene, pogodbe med zakonci, pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, dedne pogodbe, oporoke idr. Sestavlja tudi gospodarske pogodbe, pogodbe o ustanovitvi gospodarskih družb in gospodarske pogodbe s tujimi partnerji.

Odvetnik lahko vodi skupščine delniških družb, sestavlja zadolžnice, zemljiško-knjižne, registrske in druge predloge, sestavlja vloge za stranke, sestavlja vse vrste tožb, odškodninske zahtevke, pripravlja interne akte v podjetjih, svetuje pri gradnji in prenovi, sodeluje pri postopkih javnih naročil.

Odvetnik zastopa stranke pred sodišči v kazenskih, civilnih, gospodarskih, upravnih, delovnih, dednih in drugih zadevah. Pri strokovni pravni pomoči strankam upošteva načela odvetniške etike in prakse ter tako prispeva k pravnemu redu in zakonitosti. V imenu stranke lahko po pooblastilu sklepa posle, podpisuje pogodbe, zastopa, daje izjave itd.

Zaupanje stranke je osnovno vodilo njegovega dela, zato mora odvetnik vse kar mu stranka zaupa, varovati kot strogo tajnost, prav tako pa tudi vsi zaposleni v odvetniški pisarni.

Znanja in spretnosti

Po končanem študiju prava in opravljenem pravniškem državnem izpitu čaka bodočega odvetnika še štiriletno obdobje praktičnih izkušenj, najmanj eno leto le-teh tudi pri odvetniku. V tem času nadgrajuje strokovna znanja iz študija in prakse in se usposablja za vsa potrebna dela v odvetniški pisarni.

Hkrati mora ustrezati še drugim, v zakonu o odvetništvu, določenim zahtevam: aktivno mora obvladati slovenski jezik, biti vreden zaupanja in poslovno sposoben. Potrebuje tudi dobro splošno razgledanost za sodelovanje s strokovnjaki drugih strok in znanje tujih jezikov.

Razmere za delo

Odvetnik dela v zaprtih, urejenih delovnih okoljih, kot so: odvetniška pisarna, sodišče, poslovni prostori strank, občine, tožilstva, društva, zapor v primeru priprte stranke itd.

Dela večinoma sede, za pisalno mizo. Pri tem predvsem piše, govori in posluša. Delo opravlja občasno tudi zunaj, na sestankih, pri ogledih, rekonstrukcijah itd. Stoji in hodi pri prenašanju dokumentov ali ko odide po službenih opravkih. Navadno ima svojo lastno pisarno, tudi če dela v partnerstvu s kolegom v odvetniški družbi. Stike ima s strankami ter drugimi odvetniki, sodniki, tožilci, drugimi pravniki in s poslovnimi partnerji.

Odvetnikov delavnik časovno ni določen. Dopoldne je ponavadi na sodišču, potem pa dela v svoji pisarni. Za sprejemanje strank ima določene uradne ure.

Predvidena izobrazba

Pravna fakulteta v Ljubljani

Pravna fakulteta v Mariboru

Evropska pravna fakulteta Nova Gorica

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj