Kratek opis

Krajinski arhitekt dela ureditvene načrte za odprti prostor v urbanih območjih (vrtovi, parki, pokopališča in obrežja) in načrte za posege v odprti krajini (ureditve vodotokov, rekreacijske površine, prometne površine).

Opravila in naloge

Krajinski arhitekt dela ureditvene načrte za odprti prostor v urbanih območjih (vrtovi, parki, pokopališča, obrežja), načrte za posege v odprti krajini (ureditve vodotokov, rekreacijske površine, prometne površine).

Izdeluje tudi načrte za krajinske ureditve pri večjih posegih v okolje ter načrte za sanacije in za manjša gradbena dela (podporni zidovi, vrtni objekti). Pripravlja saditvene načrte, presoja vplive na okolje za posamezne posege in sodeluje pri izdelavi urbanističnih načrtov. Na državni ali lokalni ravni pripravlja prostorsko planske dokumente in sodeluje pri odločitvah v zvezi s prostorskim razvojem.

Deluje na področju varovanja naravnih in kulturnih kakovosti okolja, razvija alternative prostorskega razvoja, raziskuje posamezne sestavine okolja ter metode in pristope v prostorskem planiranju.

Znanja in spretnosti

Zahtevana izobrazba vključuje znanja s področij humanističnih ved (filozofija, umetnostna zgodovina), naravoslovja, tehnike, družbeno-ekonomska znanja, poznavanje gospodarjenja z viri, razvoja kulturne krajine in naselij ter načrtovanja.

Pomembna je ustvarjalnost, sposobnost celostne obravnave problemov in interdisciplinarnega sodelovanja, analitične in sintetične sposobnosti ter veščine komunikacije (javnega predstavljanja strokovnega dela).

Razmere za delo

V začetni fazi projekta, ko preučuje zemljišče ali nadzira gradnjo, je krajinski arhitekt prisoten tudi na terenu, kjer mu pretijo hrup in vibracije. Večino dela pa opravi v urejenih delovnih prostorih, kjer riše in pripravlja načrte za ureditev prostora v naseljeni ali nenaseljeni krajini.

Predvidena izobrazba

Biotehniška fakulteta – oddelek za krajinsko arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo

 

 

 

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR