Domov Poklici Poklic: Kemik

Poklic: Kemik

Kratek opis

Delo kemika zajema predvsem raziskovalno in razvojno delo ter delo v kontrolnih laboratorijih. Kemiki delajo v številnih industrijskih panogah, kot npr. v kemijski, farmacevtski, živilski, tekstilni, usnjarski in metalurški industriji, v zdravstvu (klinični laboratoriji) in drugje.

Opravila in naloge

Delo kemika zajema: vodenje raziskovalnih, razvojnih in kontrolnih laboratorijev, sintezo anorganskih in organskih spojin ter raziskave možnosti njihove uporabe, kontrolne analize v različnih industrijskih panogah. Izvaja analize vode, zraka in zemlje v laboratorijih za spremljanje kakovosti okolja, analize, povezane s kontrolo hrane in okolja v sanitarno kemičnih laboratorijih ter analize v laboratorijih raznih inšpekcijskih služb in kriminalistične službe.

Opravlja tudi raziskave v raziskovalnih laboratorijih znanstveno-raziskovalnih ustanov in obeh univerz ter v razvojnih oddelkih farmacevtskih podjetij in kliničnih laboratorijev . Poučuje lahko na srednjih in visokih šolah in na obeh univerzah.

Znanja in spretnosti

Za delo na področju kemije in biokemije so potrebna osnovna znanja iz anorganske kemije, organske, fizikalne in analizne kemije, biokemije, fizike in matematike. Glede na mesto zaposlitve mora kemik izkazati poglobljena znanja na ožjih področjih kot so: sinteza in karakterizacija anorganskih in organskih spojin, rentgenska strukturna analiza in termična analiza anorganskih spojin, izolacija, čiščenje in karakterizacija produktov.

Pri nekaterih delih se izvaja sinteza in fizikalno kemijska opredelitev polimerov, uporaba separacijskih in analitskih metod, analize vode, zraka in zemlje v laboratorijih za spremljanje kvalitete okolja, raziskave s področja genske tehnologije in genske terapije.

Svoje znanje lahko kemik uporabi za poučevanje kemije in biokemije na srednjih in visokih šolah ter na univerzah.

Razmere za delo

Razmere za kemikovo delo so odvisne od delovnega mesta. Dobre razmere ima ponavadi v raziskovalnih, razvojnih in kontrolnih laboratorijih v industriji, raziskovalnih ustanovah in na univerzi. Lahko dela tudi v industrijskem, tovarniškem okolju, kjer so razmere za delo tem okoljem primerne, vendar v okviru sodobnih industrijskih standardov.

Predvidena izobrazba

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

 

 

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj