Opravila in naloge

Skrivnostni svet podzemlja že od nekdaj buri človekovo domišljijo. Danes so številne jame v Sloveniji urejene za turistični obisk in ogled teh jam je za izletnike razburljivo in prijetno doživetje. Po oglednih poteh skritega podzemlja vodi obiskovalce jamski vodnik.

Njegova naloga je spremljati obiskovalce, jih seznaniti z značilnostmi jamskega sveta in še zlasti s posebnostmi jame, ki so jo prišli obiskat. Jamski vodnik še pred jamo počaka obiskovalce in jih seznani s potekom in časom obiska jame ali jamskega sistema. Če je potrebno razvrsti obiskovalce po skupinah glede na jezik, v katerem bodo poslušali razlago med vodenjem. Nato jih spremi do vhoda, ki je v nekaterih turističnih jamah olajšan s prevoznimi sredstvi, kot so mini vlaki in dvigala. Večji del ogleda jame se po navadi opravi peš, zato vodnik skupaj z obiskovalci prehodi predvideno pot. Spotoma jim razlaga, kako je jama nastala in koliko je stara, kako je dolga in globoka, kako je bila odkrita, katere živali živijo v njej in v drugih jamah, kaj o jami pripovedujejo ljudske legende in druge zanimivosti.

Delo jamskega vodnika je ustrezno jami, v kateri vodi obiske. V nekaterih naravnih in umetnih jamah, kot so na primer opuščeni rudniki, so poti urejene; kar olajša hojo v razgibanih jamskih rovih, ki so osvetljeni z električno razsvetljavo. V teh jamah vodniki spremljajo manjše in večje skupine obiskovalcev. Vodijo jih po označenih in osvetljenih poteh, jih seznanjajo z imeni in zanimivostmi posameznih delov jame in odgovarjajo na njihova vprašanja.

Naloga jamskega vodnika je, da med potjo pazi na varnost in prijetno počutje obiskovalcev in da prepreči hojo zunaj označenih poti, ki bi lahko ogrozila varnost obiskovalcev in jamo samo. Paziti mora tudi, da obiskovalci ne lomijo kapniškega okrasja in ga ne odnašajo iz jame. Obiskovalce pripelje do izhoda in se od njih poslovi. Po končanem vodenju ene skupine prevzame naslednjo in z njo ponovi ogled jame.

Nekateri jamski vodniki vodijo obiskovalce v jamah, ki niso posebej urejene za množičen obisk. Takšne jame so v naravnem stanju, nimajo urejenih poti in niso osvetljene. Takemu turizmu pravimo alternativni jamski turizem. Zaradi večjih nevarnosti kot v urejenih turističnih jamah lahko vodniki tu vodijo le manjše skupine 5 do 6 oseb. Delo tega jamskega vodnika se začne že pred odhodom v jamo. Z obiskovalci se pogovori o njihovih željah in presodi, koliko se želje skladajo z njihovimi fizičnimi in psihičnimi sposobnostmi.

Naloga jamskega vodnika je namreč pripraviti prijeten in predvsem varen ogled jame. Na osnovi svoje ocene in dogovora z obiskovalci izbere ustrezno jamo, predvideno pot in čas trajanja obiska. Obiskovalcem svetuje kakšno obutev, oblačila in opremo naj izberejo, jih pouči o uporabi te opreme in jim pomaga pri pripravi na odhod v jamo. Takrat jih tudi seznani s potekom in trajanjem obiska ter jih opozori na morebitne nevarnosti. Po končanih pripravah se jamski vodnik z obiskovalci odpravi v jamo. Vodi jih v lahko prehodne vodoravne jame, v daljše jame, kjer se izmenjujejo vodoravni rovi in krajša brezna ali v zahtevne jame z dolgimi vodoravnimi rovi in globokimi brezni. Bivanje v jami lahko traja le nekaj ur, lahko pa tudi po ves dan ostanejo pod površjem zemlje. V jami vodnik vodi po najvarnejši in najlažji poti, razlaga o nastanku in značilnostih jame, o zgodovini raziskav jame in odgovarja na vprašanja. Na teže prehodnih mestih v jami, kjer je potrebno preplezati oviro ali se splaziti v ožino, jamski vodnik obiskovalcem pomaga.

Njegova naloga je, da težja in nevarna mesta v jami opremi tako, da vsem omogoči varen prehod. Brezna mora opremiti z vrvmi in določiti vrstni red in način spusta v brezno ali dviga iz brezna. Vodnik usmerja obiskovalce, če zaidejo s predvidene poti. Pomaga jim pri ravnanju z opremo, dogovarja se o počitkih in obrokih hrane ter skrbi za njihovo dobro počutje. Hitrost gibanja in načrt obiska jame mora prilagoditi zmožnostim skupine. Obiskovalce spremlja vse do izhoda iz jame, kjer jim pomaga sneti jamarsko opremo. Ob koncu obiska jim na načrtu jame še enkrat pokaže pot, ki so jo prehodili v kraškem podzemlju.

Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica jamskega vodnika ni predpisana določena javno veljavna izobrazba. V praksi se od vodnikov pričakuje srednješolska raven izobrazbe. Izobraževanje in usposabljanje za ta poklic v Sloveniji ni posebej organizirano.

Za zdaj le podjetje Postojnska jama občasno organizira interne tečaje za usposabljanje novih vodnikov. Jamski vodnik mora imeti osnovna znanja o jami, po kateri vodi obiskovalce, ter znanje o vodenju ljudi. Poznati mora osnove krasoslovja (veda o nastanku krasa in kraških jam), speleometeorologije (veda o jamski klimi), speleobiologije (veda o jamski favni) in osnove zgodovine jamarstva oziroma zgodovine odkrivanja in urejanja turističnih jam.

Zato, da lahko na razumljiv način posreduje informacije, mora obvladati osnove retorike. Poznati mora osnove psihologije in didaktike, potrebne za delo z obiskovalci. Jamski vodnik mora biti vešč tudi tujih jezikov, da lahko vodi obiske tujih gostov. V nekaterih slovenskih turističnih jamah morajo vodniki znati upravljati prevozna sredstva za transport obiskovalcev, na primer mini vlak in dvigalo.

Jamski vodnik za alternativni jamski turizem mora imeti vsa potrebna znanja in veščine za gibanje v jamah ter za vodenje ljudi. Obvladati mora jamarsko tehniko, znati mora ravnati s pripomočki za osvetljevanje jam (na primer z acetilensko ali električno svetilko), opremljati jamo z vrvmi in plezati po vrveh, premagovati ožine in druge ovire v jami. Pozna tudi osnovne vremenske in hidrološke značilnosti kraja, v katerem so jame in značilnosti jam, v katere vodi obiskovalce. Pozna tehnike in prijeme prve pomoči, načine obveščanja, če se pripeti nesreča, in jamsko reševanje.

Razmere za delo

Okolje, v katerem dela jamski vodnik, je zelo posebno. Večino delovnega časa prebije v podzemlju, kjer kljub umetni razsvetljavi vlada poltema. V večini slovenskih turističnih jam se temperatura zraka giblje med 8 in 10 stopinj, zrak pa je visoko nasičen z vlago. Jame so zaprti podzemski prostori, zato jamski vodnik ne sme poznati občutka utesnjenosti v zaprtem prostoru.

Posebno težavno za jamskega vodnika je nenehno prehajanje iz jamskega v zunanje okolje in nazaj. Prehod iz teme na močno svetlobo in z mraza na vročino je za organizem obremenjujoč. V enem dnevu jamski vodnik lahko do desetkrat vstopi in izstopi iz jame. Vodnik v turistično urejenih jamah hodi po jamskih poteh, se vzpenja in spušča po stopnicah in strmih poteh.

Vodnik za alternativni jamski turizem ima še bolj naporno delo, saj mora premagovati različne ovire v jami. Plazi se skozi ožine, spušča v brezna ali prečka podzemske vode. Zato je njegovo delo fizično in psihično naporno. Delo jamskega vodnika je povezano s turistično dejavnostjo, zato pogosteje dela ob koncih tedna, praznikih in še posebej med turistično sezono.

Predvidena izobrazba

Izobraževanje in usposabljanje za poklic jamskega vodnika v Sloveniji ni posebej organizirano. V Postojnski jami občasno pripravijo interne tečaje za usposabljanje novih vodnikov. Na tečajih si vodniki pridobijo teoretična znanja o organizaciji vodenja v jami, o informacijah, ki jih morajo posredovati obiskovalcem, znanje retorike in znanja, potrebna za reševanje nesoglasij.

Novi vodniki v okviru tečaja opravijo prakso vodenja pod mentorstvom izkušenih vodnikov. Ob koncu enotedenskega tečaja opravijo izpit. Postojnska jama organizira tudi izpopolnjevanje svojih že zaposlenih jamskih vodnikov. Občasno se jih udeležujejo tudi jamski vodniki iz drugih turističnih jam.

Sorodni poklici

Gorski vodnik

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR