Opravila in naloge

Delo hišnika je zelo raznoliko in vključuje številna, med seboj zelo različna delovna področja in opravila.Tako lahko opravlja vzdrževanje celotne zgradbe in njene okolice ali pa le določen del neke širše aktivnosti – le vzdrževanje strojnih naprav, vzdrževanje elektro naprav ipd.

Glede na tako različna znanja, ki jih ponavadi delodajalec oziroma uporabnik objekta pričakuje, ko zaposli hišnika, lahko rečemo, da je popolno obvladovanje oziroma združevanje vseh teh znanj pravzaprav nemogoče. Zato je v večjih funkcionalnih objektih hišnik mnogokrat le organizator vzdrževanja, ki morda hkrati opravlja še nekaj del, za katera je poklicno usposobljen. Nujno pa je, da je hišnik vsaj toliko seznanjen z vsemi delovnimi področji do te mere, da zna zasilno ukrepati ob morebitni okvari, dokler ne pride ustrezni strokovnjak.

Hišnik mora zato poznati: osnove vzdrževanja funkcionalnih objektov, energetske naprave v teh objektih in njihovo delovanje, osnove ekonomike, informatike in organizacije dela, osnovne higienske zahteve v funkcionalnih objektih, osnove mikroklime, osnove varstva pri delu in varstva pred požarom. Poleg vsega naštetega mora poznati in vsaj do določene mere obvladati tudi manjša obrtniška dela ter ravnanje z energetskimi, klimatskimi in drugimi napravami. Hišnik torej vzdržuje funkcionalni objekt, organizira, sprejema in spremlja delo zunanjih izvajalcev popravil ter sodeluje pri sprejemanju odločitev v zvezi z vzdrževanjem objekta.

Znanja in spretnosti

Ker nobena izmed srednjih šol ne daje tako širokega spektra znanj, kot ga zahteva ta poklic, si hišnik, ki želi biti pri delu uspešen, lahko pomaga z različnimi dodatnimi, specializiranimi tečaji, namenjenimi usposabljanju odraslih.

Zelo pomembna so tudi praktična znanja z različnih tehničnih področij in osebno nagnjenje do dinamičnega, kompleksnega dela. Posebna pozornost velja znanju o komuniciranju in organizaciji dela, poznavanju zakonov in tehničnih predpisov za vzdrževanje in upravljanje funkcionalnih objektov ter znanju o učinkoviti rabi energije in ekološki ozaveščenosti hišnika.

Razmere za delo

Hišnik opravlja delo v zaprtih prostorih, ogrevanih ali neogrevanih, ki so lahko izpostavljeni prepihu. Njegovo delo je vezano tudi na zunanjost zgradbe, vključno z urejanjem okolice, torej je lahko izpostavljen tako vročini kot tudi mrazu. Potrebna je uporaba ustreznih zaščitnih sredstev. Bodoče hišnike je potrebno opozoriti, da se pri delu ne bodo mogli izogniti umazaniji, vlagi, neprijetnim vonjavam in drugim neprijetnostim.

Delo se opravlja pretežno stoje, veliko je hoje in pripogibanja. Hišnik mora biti v dobri fizični kondiciji, saj prenaša, potiska ali vleče tudi težja bremena. Delo je lahko eno-, dvo- ali celo tri-izmensko. Delovni čas je mnogokrat le okvirno določen in se pogosto prilagaja zahtevam delovnih nalog.

Predvidena izobrazba

Za opravljanje poklica hišnika se zahteva najmanj srednja poklicna oziroma strokovna izobrazba tehnične smeri (3 ali 4-letna srednja šola).

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR