Opravila in naloge

Farmacevt v marketingu skrbi za promocijo in trženje zdravil pri zdravnikih, v lekarnah, v medijih. Pri tem pripravlja trženjske strategije, opravlja raziskave tržišča, preverja učinkovitost in višino prodaje zdravil, sledi delu konkurenčnih podjetij.

Farmacevt lahko dela v službi za registracije, kjer spremlja dogajanja na registracijskem področju zdravil, pripravlja dokumente za registracijo zdravila in vodi postopke za registracijo zdravila. Farmacevt, ki dela na področju razvoja tehnologij, razvija formulacije in jih prenaša v industrijsko merilo.

Farmacevt lahko sodeluje tudi na področju farmakokinetike, kjer ugotavlja, kako se bo zdravilo obnašalo v telesu in vodi izvedbo potrebnih študij za registracijo izdelka. Farmacevt na področju razvoja ugotavlja stabilnost izdelka in pripravlja poročila o tem.

Farmacevt dela tudi na področju organizacije proizvodnje, kjer določa, kdaj, kje, zakaj, kako in s čim bo stekla proizvodnja nekega zdravila. Pomembno vlogo igra farmacevt v proizvodnji zdravil, kjer vodi vse tehnološke proizvodne operacije in skrbi za pravilno izvedbo le-teh. Ko je proizvodnja izdelka zaključena, pa farmacevti, ki delajo na področju zagotavljanja kakovosti, vsako serijo izdelka preverijo, ali ustreza normativom in poskrbijo za to, da so zdravila na trgu kakovostna.

Farmacevt na kateremkoli področju v industriji lahko zasede vodstveno funkcijo določenega oddelka, sektorja v farmacevtskem podjetju ali pa postane vodilni kader podjetja.

Delovna področja

Farmacevt, ki zaključi ali srednjo šolo ali fakulteto, ima zelo široko paleto možnosti v industriji poseči po nečem, kar ga zares veseli, saj je poklic farmacevta zelo vsestransko uporaben.

Paleta delovnih mest za magistra farmacije je velika. Tako lahko dela v nabavi, pripravi proizvodnje, tehnološkem področju, kontroli kakovosti, pri registracijah, dokumentacijah, razvoju, marketingu.

Delovni pripomočki, materiali, dokumenti

Delovni pripomočki farmacevta so odvisni od njegovega delovnega mesta. Tako farmacevt tehnolog dela z učinkovino, pomožnimi snovmi, izvaja poskuse na tabletirkah in na mešalnikih ter na ostali laboratorijski opremi. Farmacevt razvija farmacevtske tehnologije na opremi, ki je podobna opremi v proizvodnji, vendar je le- ta manjših kapacitet.

Farmacevt v službi registracije pa dela z različnimi pisnimi dokumenti, z dokumenti v elektronski obliki, s pravilniki in zahtevami o registraciji izdelkov.

Farmacevt v oddelku kakovosti izdelka prav tako uporablja papirje, kjer so zapisani analizni rezultati serije izdelka, analizo pa naredijo v analiznem laboratoriju. Torej so pripomočki, ki jih farmacevt v industriji uporablja, različni od enega delovnega mesta do drugega, uporabljajo pa se laboratorijske in proizvodne aparature, kot tudi pisarniški material in dokumenti. Nekateri farmacevti za svoje delo potrebujejo znanja predpisov o registracijah. Navadno se zahteva pravno poznavanje ustroja podjetja, v katerem farmacevt dela.

Izdelki in storitve

Izdelek in storitev farmacevta v industriji sta odvisna od področja, na katerem dela. Tako je njegov izdelek lahko kakovostno neoporečno zdravilo (injekcija, tableta, kapsula, mazivo) ali pa analizni rezultat za zdravilo, tehnologija, s katero bodo začeli delati novo zdravilo, dokumentacija o registraciji ipd.

Potrebna znanja, spretnosti in veščine

Za opravljanje poklica farmacevta v industriji je nujen pogoj srednješolska ali univerzitetna izobrazba s področja farmacije. Izobrazba namreč pripomore k razumevanju bistva farmacevtske industrije, pomaga pri poznavanju zdravil, pri tem, kako zdravilo nastane, katere stvari so pomembne pri učinkovini ali formulaciji zdravila.

Farmacevt naj bi dobro razumel faze, skozi katere mora zdravilo iti, pa tudi kaj se z zdravilom dogaja v človeškem telesu. Nekateri farmacevti pri svojem delu potrebujejo znanja o področju registracije zdravil in o evropskih ter slovenskih regulativah glede zdravil ter zakonodajo. Farmacevti v proizvodnji pa so posebej zavezani predpisom varnosti pri delu.

Psihofizične sposobnosti

Farmacevt, ki dela v industriji, naj bi bil psihofizično sposoben za delo, ki ga opravlja. Za farmacevte v proizvodnji je zaželeno, da niso alergični na kemijske spojine.

Interesi in osebnostne lastnosti

Delo farmacevta v industriji je na vseh delovnih mestih močno povezano z ljudmi. Njegovo delo je navadno timsko, zato so močno potrebne lastnosti prilagodljivost, sposobnost dela v skupini ter sodelovanje. Farmacevta naj bi zanimale predvsem naravoslovne vede (fizika, kemija, matematika, biologija). Sicer pa naj bi farmacevt sam spoznal, katero vrsto dela želi opravljati, tudi glede na svoje osebnostne lastnosti.

Analitičen posameznik, ki se želi poglabljati v eno področje farmacevtske dejavnosti, je najbolj primeren za tehnologa, analitika. Komunikativen farmacevt, ki ga veseli delo z ljudmi, pa bi se morda lahko zaposlil v sektorju za trženje in promocijo.

Razmere za delo

Razmere za delo so odvisne od področja, na katerem farmacevt dela. Nevarnostim so najbolj izpostavljeni farmacevti v proizvodnji (delo s stroji, neposredno delo z učinkovino) in v laboratorijih (delo z različnimi kemikalijami, spojinami), kjer je varnost pri delu sicer strogo predpisana. O morebitnih nevarnostih, do katere bi prišlo zaradi dela z določeno učinkovino, se že pred samim delom o njej pouči in ustrezno zaščiti z opremo in oblačili.

Nevarnosti, poškodbe pri delu, zaščita

Farmacevt dela v urejenem delovnem okolju, kjer so vsa dela z vidika nevarnosti za nastanek nezgod ali zdravstvenih okvar preverjena in določeni ukrepi za zaščito zaposlenih. Zaradi strogih predpisov in preventivnih ukrepov varnosti pri delu je možnih poškodb, vezanih na delo farmacevta v industriji, malo.

Predvidena izobrazba

Fakulteta za farmacijo

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR