Proučuje procese, ki vplivajo na sestavo prebivalstva (rodnost, umrljivost, selitve itd.), ter povezave med prebivalstvom in socialnim, ekonomskim in kulturnim okoljem. V demografov delokrog sodi tudi izdelava projekcij prebivalstva.

Delovna področja

Demografa najdemo v ustanovah, kjer zbirajo empirične podatke o prebivalstvu (npr. statistični uradi), v raziskovalnih ustanovah, ki se ukvarjajo z družboslovnimi raziskavami, v ustanovah, ki so namenjene prostorskemu in regionalnemu načrtovanju, v državni upravi (prebivalstvena politika, selitvena politika itd.). Pogosto dela v skupinah skupaj s strokovnjaki drugih ved.

Delovni pripomočki, materiali, dokumenti

Demograf uporablja osebni računalnik z ustrezno programsko opremo in internet. Pri delu so pogosta tiskana besedna in predvsem številčna arhivska gradiva (predpisi, statistična gradiva, poročila, referati).

Izdelki in storitve

V ustanovah, kjer zbirajo podatke o prebivalstvu, so izdelki vprašalniki za zbiranje podatkov, urejene tabele podatkov in različnih kazalnikov ter njihova analiza. V raziskovalnih organizacijah je njegovo delo usmerjeno v raziskave, analize, ocene, presoje, povezane z razvojem in sestavo prebivalstva, pa tudi v ocenjevanje možnih smeri razvoja v prihodnosti.

Pri tem sodeluje s strokovnjaki sorodnih strok. V državni upravi je mesto demografa v skupinah, kjer pripravljajo strokovne podlage za politike, povezane s prebivalstvom (socialna, družinska, politika zaposlovanja, priseljevanja itd.).

Potrebna znanja, spretnosti in veščine

Diplomirani demograf ima smisel za empirične raziskave, kvantitativne družboslovne metode, organizacijo, sposobnost povezovanja – sintezo in pisno izražanje. Demograf mora imeti smisel za organizacijo (ankete, popisi prebivalstva), izračunavanje in analizo različnih kazalnikov (npr. stopenj rasti prebivalstva, pogostosti različnih demografskih dogodkov – rojstev, selitev, itd., povprečnega trajanja življenja, vzrokov smrti, sestave prebivalstva čez 5, 10 ali več let itd.).

Zna povezovati izsledke demografske analize s socialnim in ekonomskim razvojem družbe. Od demografa se pričakuje, da bo znal svoje izsledke, namenjene strokovni ali širši javnosti, primerno predstaviti tudi v pisni obliki.

Psihofizične sposobnosti

Za delo demografa se pričakuje psiho-fizične sposobnosti za sistematično intelektualno delo.

Interesi in osebnostne lastnosti

Osebnostne lastnosti demografa so: natančnost, komunikativnost in splošna razgledanost.

Razmere za delo

Demograf opravlja svoje delo večinoma v pisarni. Če njegovo delovno področje obsega tudi zbiranje podatkov, pa tudi na terenu.

Sorodni poklici

Demografija je izrazito multidisciplinarna veda. Zato demograf črpa znanja in informacije iz mnogih sorodnih ved oz. se povezuje s strokovnjaki teh ved. Sorodne vede pa so: statistika, geografija, sociologija, zgodovina, matematika, ekonomija, medicina, etnologija.

Predvidena izobrazba

Ekonomska fakulteta

Fakulteta za družbene vede

Ekonomsko – poslovna fakulteta

Vir: Zavod za Zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR