Opravila in naloge

Cestar gradi in vzdržuje ceste, jih izboljšuje, na primer s širjenjem cestišča, in popravlja luknje in razpoke na cestišču. Delo poteka v skupinah na različnih stopnjah projekta. Vsak posameznik ima svoje zadolžitve. Dela se izvaja na različnih tipih cest, od lokalnih cest do avtocest.

Velikost skupine je odvisna od dela. Za popravilo ceste sta osebi lahko dve, za večja dela pa je skupina večja. Cestar očisti in izkoplje del cestišča, ki bo asfaltiran. Pri tem uporablja različna orodja, na primer mehanične kopače in ročna orodja, na primer krampe, grablje in lopate. Ko je površina očiščena, pripravi materiale za asfaltiranje in jih v slojih nanese na cestišče. Ko se sloji usedejo, zgladi površino z mehaničnimi ali ročnimi valjarji. Pri delu popravlja cestne ograje. Postavlja znake, sadi in vzdržuje žive meje in trave, označuje ceste z barvnimi oznakami in v zimskem času na cestišča trosi pesek ali sol. Polaga tudi pločnike in robnike.

Znanja in spretnosti

Cestar je zdrav, vzdržljiv in močan, posebno v rokah, ramenih in hrbtu. Delo je fizično zahtevno. Pogosto se sklanja, obrača in dviguje predmete. Postopki dela morajo biti varni.

Razmere za delo

Delo se običajno začne zgodaj zjutraj. Včasih so potrebne nadure. Nekateri projekti zahtevajo daljša obdobja odsotnosti zdoma.

Delovna področja

Delovna področja cestarja so različne vrste cest, pločniki, podvozi in okolica cestišč, ki mora biti pregledna in urejena. Popravila cestišča in asfaltiranja so njegova najpogostejša delovna opravila.

Delovni pripomočki, materiali, dokumenti

Cestar uporablja pri delu različna ročna in električna orodja in opremo, pripravlja asfalt za zapolnitev lukenj in prenovo cestnih površin.

Interesi in osebnostne lastnosti

Cestar ima občutek za skupinsko delo in urejanje cestišča in okolice. Po končanem delu poskrbi za urejen odvoz odpadnih materialov. Za delo mora biti pripravljen v vseh vremenskih razmerah.

Nevarnosti, poškodbe pri delu, zaščita

Cestar mora poznati prometne pasti in pred popravilom vozišča poskrbeti za ustrezno signalizacijo in znakovna obvestila. Med delom uporablja zaščitno opremo – čelado, rokavice in zaščitni kombinezon.

Možnosti zaposlitve

Zaposlujejo se lahko pri gradbenih podjetjih, ki se ukvarjajo z gradnjo in vzdrževanjem cest.

Predvidena izobrazba

Primerna izobrazba za cestarja je nižja gradbena šola, občasno izvajajo usposabljanja za nove delavce tudi v večjih gradbenih podjetjih.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR