Domov Poklici Poklic: Carinik

Poklic: Carinik

Opravila in naloge

Zaposli se v carinarnicah na kopenskih, železniških in pomorskih mejnih prehodih ali na letališčih, kjer preverja potne dokumente oseb, ki prečkajo državno mejo, njihovo prtljago in transportne dokumente.

Če odkrije blago, ki ga npr. voznik na mejnem prehodu ni prijavil, pa bi ga bil moral, ga ocarini po veljavni carinski tarifi. Zato mora dobro poznati spisek blaga, ki se carini, carinske in devizne predpise ter novosti na tem področju.

Naloga carinika je tudi nadzor državne meje, preprečevanje ilegalnih prehodov oseb in blaga in odkrivanje tihotapskih kanalov.

Znanja in spretnosti

Zahtevana izobrazba za carinika je končana srednja šola in, po praktičnem usposabljanju, opravljen pisni in ustni strokovni izpit. Med usposabljanjem se seznani s carinskim zakonom in zakonom o carinski službi, spozna razvrščanje blaga po carinskih tarifah, carinske postopke v blagovnem in potniškem prometu ter carinsko-upravni postopek.

Spozna načine odkrivanja tihotapcev in njihovega blaga, postopke v kontroli potnikov in njihove prtljage, devizno zakonodajo, predpise s področja zunanjetrgovinskega poslovanja, predpise s področja davčne zakonodaje in postopke za kaznovanje prekrškov.

Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu nastopi delo kot carinik – pooblaščena uradna oseba.

Razmere za delo

Carinik najpogosteje dela v carinarnici na mejnem prehodu, kjer na prostem pregleduje potnike in njihovo prtljago. Delo mu lahko otežujejo vremenske razmere, izpušni plini in stik z različnimi vrstami blaga, med njimi tudi nevarne eksplozivne ali strupene snovi.

Za posebne preglede mora uporabljati specifično zaščitno opremo in pripomočke. Carinikov delovni urnik se razlikuje glede na lokacijo carinske izpostave (meja ali notranjost države) in glede na pretok tovornega prometa in potnikov. Na bolj obremenjenih mejnih prehodih cariniki delajo po posebnem razporedu, tudi po 12 ur na dan, ne glede na dan v tednu.

Predvidena izobrazba

Zahtevana izobrazba za carinika je končana srednja šola in, po praktičnem usposabljanju, opravljen pisni in ustni strokovni izpit.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj