Opravila in naloge

Biolog sodeluje pri raziskavah in razvojnih projektih. Osnovno raziskovanje ima namen razširiti samo znanje biologije, največ priložnosti za takšno delo pa je na univerzah.

Namen usmerjenega raziskovanja pa je poiskati rešitve za specifične praktične probleme, npr. iznajti nova zdravila za zatiranje določenih bolezni. Rezultate raziskav biologi uporabljajo pri razvojnih projektih in ustvarjajo nove produkte in procese za proizvodnjo. Osnovne toksikološke teste običajno izvajajo na laboratorijskih živalih, kasneje pa klinične poskuse tudi na prostovoljcih, da dosežejo primerno stopnjo učinkovitosti uporabe zdravila. Temeljno zasnovo raziskovalnega projekta običajno določi višji znanstvenik, nižji znanstveniki in tehniki pa delajo v manjših skupinah, kjer izvajajo različne preizkuse.

Biolog sledi novim idejam, tehnikam in razvoju s pomočjo strokovne literature, na konferencah in seminarjih. Dela lahko tudi na terenu.

Znanja in spretnosti

Biolog potrebuje raziskovalen in analitičen pristop ter veselje do reševanja problemov. Pomembna je tudi sposobnost pisanja in komuniciranja ter poznavanje dela na računalniku.

Razmere za delo

Večji del biologovih opravil poteka v laboratoriju. Nekateri delajo z nevarnimi mikroorganizmi in/ali strupenimi kemikalijami, zato morajo poskrbeti za lastno zaščito in zaščito okolja.

Včasih odide biolog skupaj z drugimi sodelavci na nekaj dnevne terenske raziskave, kjer se mora prilagoditi življenju v naravi. Biologi, ki so zaposleni v šolah ali na fakultetah, lahko delajo v izmenah. Pouk tu in tam poteka izven običajnega delovnega časa, na laboratorijskih vajah ali v naravnem okolju.

Predvidena izobrazba

Biotehniška fakulteta – oddelek za biologijo

Možna je prekvalifikacija univerzitetnega diplomiranega biologa v profesorja oz. profesorico biologije z dodatnim vpisom pedagoških predmetov.

Sorodni poklici

Botanik

Ekolog

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR