Domov Poklici Poklic: Agronom

Poklic: Agronom

Agronom ali Kmetijski svetovalec svetuje kmetovalcem, poljedelcem ipd. pri težavah, ki se nanašajo na pridelovanje hrane in živinorejo. Posreduje informacije o zdravju živali in higienskih predpisih, o zatiranju škodljivcev in bolezni, o dovoljenjih za izsuševanje ali namakanje zemljišč in zaščiti kmetijskih površin. Svetuje kako ohraniti in vzdrževati naravne lepote podeželja in kako podeželje tudi poslovno razvijati.

Delovna področja

Kmetijski svetovalec se lahko specializira za mlekarstvo, živinorejo, perutnino, kmetijsko mehanizacijo, upravljanje kmetij ipd. Njegova delovna področja so tudi: vrtnarstvo, še posebej v zavarovanem prostoru, poljedelstvo in sadjarstvo.

Delovni pripomočki, materiali, dokumenti

Kmetijski svetovalec koordinator uporablja predvsem literaturo in gradiva o sonaravnem razvoju podeželja in kmetij in organizira delo kmetijskih svetovalnih služb po regijah. Svetovalec, ki dela na terenu, uporablja različne materiale in pripomočke, ki so v uporabi v kmetijski proizvodnji. Nekateri izobražujejo in usposabljajo kmete in člane njihovih družin s predavanji, tečaji, krožki, z osebnim svetovanjem in svetovanjem skupinam ter s sporočili v sredstvih javnega obveščanja.

Izdelki in storitve

Poleg posebnih storitev na izbranem delovnem področju skrbi za oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov, ohranjanje kulturne krajine in podeželja, ohranjanje in odpiranje delovnih mest v pridelavi, predelavi ter prodaji kmetijskih izdelkov. Delo kmetijskega svetovalca je lahko tudi priprava tehnične literature, udeležba na kmetijskih sejmih, predstavitvah in organizacija demonstracij in konferenc.

Potrebna znanja, spretnosti in veščine

Praktične izkušnje in dobro poznavanje upravljanja kmetij ter vozniški izpit so za delo kmetijskega svetovalca poleg predvidene izobrazbe nujno potrebni.

Psihofizične sposobnosti

Imeti mora dobre psihofizične zmogljivosti in zna praktično prikazati postopke za uporabo sredstev za zaščito in razvoj industrijskih rastlin in domačih živali.

Interesi in osebnostne lastnosti

Kmetijski svetovalec mora imeti poleg zavzetega interesa za razvoj podeželja predvsem sposobnost dobrega komuniciranja.

Možna delovna mesta in razmere pri delu

Kmetijski svetovalec se lahko zaposli na različnih delovnih mestih: v kmetijski proizvodnji, v zadrugah, podjetjih za proizvodnjo kmetijskih strojev, v raziskovalnih laboratorijih, na inštitutih idr. Lahko pride v stik s strupenimi snovmi, npr. z umetnimi gnojili, pesticidi in herbicidi, zato mora poskrbeti za varnost pri delu.

Nevarnosti, poškodbe pri delu, zaščita

Kmetijski svetovalec na terenu svetuje pridelovalcem hrane o primerni uporabi gnojil in zaščitnih sredstev in jim uporabo teh snovi tudi praktično prikaže. Pri stiku z umetnimi gnojili in drugimi potencialno nevarnimi pripomočki mora izvajati priložena navodila za varno delo in o tem poučiti bodoče uporabnike teh snovi.

Predvidena izobrazba

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj