Status dijaka prinese nekaj novosti, ki jih boste izkoristili kot dijak:

  • SELITEV V DIJAŠKI DOM: Tisti, ki ne živite v bližini izbranega mesta svoje nove šole, boste imeli možnost življenja v dijaškem domu. Tako boste okusili začetno samostojnost.
  • ENOTNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA IJPP vam omogoča cenejši medkrajevni in mestni prevoz.
  • FAZANI: Prvi dan šole boste deležni »fazaniranja«, ker ste postali dijaki 1. letnika. V prvih dneh bo na nekaterih šolah potekalo že tradicionalno, kar pomeni, da vam bodo dijaki višjih letnikov pripravili kakšno presenečenje; vas škropili z vodo ali trosili moko, po vaših okončinah risali s flomastri. Ko bo prvi dan mino, ste na šoli že »domači«.
  • TUTORSTVO: Prostovoljno obliko učne in medsebojne pomoči nudijo dijaki višjega letnika novincem, torej vam. Svetujejo vam pri prehodu v sredno šolo, načrtovanju in organizaciji učenja, iskanju učnega gradiva, pri razvijanju socialnih in komunikacijskih veščin ter nudijo brezplačno učno pomoč in s tem zmanjšanje potreb po inštrukcijah.
  • TEKMOVANJA IZ ZNANJA IN ŠPORTA: Znanje ali športne spretnosti lahko nadgrajujete na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih s področja znanstvenih disciplin, kulture, kulturna in naravna dediščina, umetnost, vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraževanje oz. različne športne discipline. Uspehi vam bodo prav prišli pri nadaljnjem izobraženju.
  • UČENJE SKOZI PRAKSO: Obseg prakse je odvisen od programa, na katerega boste vpisani. V strokovnih programih je praktični pouk obvezen. Ta poteka na šoli, v delavnicah in učilnicah za praktični pouk. Prakso pa pridobivate tudi pri delodajalcih, ker se lahko naučite še veliko več spretnosti in osvojite prve prave delovane navade. Praktično usposabljanje z delom (PUD) je odlična priložnost, da svoje pridobljeno teoretično znanje vnovčite še v praksi.
  • VČLANITE V ŠTUDENTSKI SERVIS, da boste lahko služili denar in nabirali dodatne delovne izkušnje med počitnicami.
  • DIJAŠKE UGODNOSTI: Z dijaško izkaznico lahko izkoristite pester nabor popustov pri številnih storitvah, ugodnejše obiskovanje kulturnih dogodkov (muzeji, kino in gledališke predstave) ter športnih aktivnosti.

PUSTITE KOMENTAR