V programih poklicnega, srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja so s predmetnikom določeni:

 • splošnoizobraževalni predmeti,
 • strokovni moduli
 • praktično izobraževanje,
 • interesne dejavnosti in
 • kreditne točke, razen pri neprenovljenih programih.

Odprti kurikulum

Odprti kurikulum je namenjen uresničevanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. Šola v sodelovanju s socialnimi partnerji z letnim delovnim  načrtom in v skladu z izobraževalnim programom definira cilje in vsebino tega dela kurikula, v katerem dijaki lahko pridobijo dodatne nacionalne poklicne kvalifikacije, razvijajo praktične spretnosti in veščine, poglabljajo in širijo znanje strokovne teorije in razvijajo ključne kompetence.

Kreditno ovrednotenje programa

Izobraževalni program oziroma posamezni moduli so lahko  ovrednoteni s kreditnimi točkami.

gimnazijskih programih so s predmetnikom določeni:

• obvezni predmeti,
• izbirni predmeti,
• izbirni strokovni predmeti (strokovna gimnazija),
• druge oblike samostojnega in skupinskega dela (umetniška gimnazija) in
• obvezne izbirne vsebine.

Povedano bolj preprosto, to pomeni, da država šolam določni obvezne predmete, ki se jih morajo srednje šole držati, imajo pa več možnosti pri pripravi izbirnih in strokovnih predemetov, ki jih ponujajo. Ker obstaja veliko različnih srednješolskih programov, ki imajo vsak svoje značilnosti in tudi nove predmete (več o tem si lahko preberete v spodnjih člankih), si bomo ogledali le nekaj najbolj zanimivih.

NOVI PREDMETI NA SREDNJI ŠOLI IN POSEBNOSTI LE-TEH

 • SOCIOLOGIJA: precej nova znanost, ki se ukvarja s preučevanjem družbe, družbenega življenja in življenjem posameznika v družbi. Ravno zaradi tega je sociologija zelo priljubljen in zanimiv srednješolski predmet, saj obravnava precej nove probleme, ki pogosto pomagajo mladim, da bolje razumejo svoje delovanje in pomen svojega delovanja v družbi. Nekaja znanja iz tega področja ste dobili že v osnovni šoli, pri predmetu Družba. Najbolj znana predstavnika sociologije sta: francoz Emile Durkheim in nemec Max Weber.
 • PSIHOLOGIJA: veda, ki znanstveno preučuje duševnost, obnašanje in osebnost, torej psihološke procese pri človeku. Ukvarja se torej z našo notranjostjo, kar je v mladostnem času še posebno zanimivo, glede na to, da je odraščanje precej kompleksen proces, ki ga psihologija olajša razumeti. Začetki psihologije segajo v sedemdeseta leta 19. stoletja, verjetno najbolj znan psiholog pa je avstrijec Sigmund Freud.
 • FILOZOFIJA: je humanistična veda in je v primerjavi s sociologijo in psihologijo najbolj kompleksna, saj se ukvarja s posameznimi vprašanji, ampak preučuje in skuša razumeti človeško izkustvo kot celoto. Mnogi mladi prehitro zaključijo spoznavanaje filozofije, češ da je nerazumljiva, vendar je potrebno vedeti, da naš um raste skupaj z učenjem in nam zato tudi filozofija postaja vedno bolj jasna. Znani filozofi so bili: Aristotel, Platon in Sokrat, ki so obenem tudi začetniki filozofije.

Poleg teh predmetov je veliko tudi novih strokovnih predmetov, v primeru, da se vpisujete na poklicno, strokovno ali tehniško srednjo šolo.

Nekaj primerov:

 • EKONOMSKI TEHNIK: novih predmetov je kar nekaj, najpomembnejša pa sta – projekti in poslovanje podjetja ter delovanja gospodarstva in ekonomika poslovanja
 • TURISTIČNI TEHNIK: osnove turizma, turistično poslovanje in ekonomija
 • ZOBOTEHNIK: pomembni novi predmeti so – varovanje zdravja, anatomija in fiziologija ter predmet fiksna protetitka
 • STROJNI TEHNIK: tehniško komuniciranje, načrtovanje komunikacij, učinkovita raba energije, lastnosti materialov

Poleg tega so posebnosti tudi pri klasičnih gimnazijah, kjer se bo na urniku znašla tudi latinščina ali grščina, na gimnazijah z evropskim oddelkom, kjer je poudarek na tujem jeziku (pri katerem sodeluje tudi tuji učitelj kot rojstni govorec), ter predmet evropske študije in kultura in civilizacija.

Kot vidite je razlika med urnikom osnovne in urnikom srednje šole precejšnja, zato nam v primeru, da imate dodatno vprašanje o novih predmetih, pišite v komentar in potrudili se bomo čimprej odgovoriti.

PUSTITE KOMENTAR