Vprašanja o dijaškem domu
Vprašanja o dijaškem domu

Izbira pravega dijaškega doma zame

Kako dijak izbere pravi dijaški dom zase, je stvar odločitve posameznika, navadno pa so dijakom in staršem pomembne pri odločitvi naslednje stvari:

  • kako daleč je dijaški dom oddaljen od šole,
  • koliko njegovih prijateljev ali znancev že biva ali je bivalo v tem dijaškem domu,
  • kakšno izkušnjo so prijatelji, ki so že bivali imeli v domu,
  • kako prijetno in domače se počuti, ko vstopi v dijaški dom,
  • koliko dijakov si deli sanitarije,
  • ali je možno dobiti učno pomoč,
  • koliko različnih interesnih dejavnosti ponuja dijaški dom in katere,
  • ali ima telovadnico.

Ali se lahko prepišem? Kaj se zgodi v tem primeru, kakšni so postopki?

Judita Nahtigal iz Dijaškega in študentskega doma Kranj nam je povedala, da dijak lahko do začetka šolskega leta, za katero je oddal prijavnico, to prenese v katerikoli drug dijaški dom. Ko pa se enkrat vseli in je vnešen v evidenco, veljajo določbe iz pogodbe v zvezi z odpovednim rokom. Vsekakor je prepis možen, običajno pa gre v prvi vrsti za menjavo šole in s tem posledično tudi doma. Dijak izpolni obrazec Izpisnica, na katerem označi, kdaj bi želel zapustiti dom. Izpisnico podpišejo tudi starši.

Sobe za določen čas ne potrebujem

Kaj se dogaja s sobo dijaka, če dijak odide v tujino za nekaj tednov/mesecev je odvisno od razloga odsotnosti. Če je dijak napovedano odsoten cel mesec zaradi bolezni ali šolskih obveznosti, ne rabi plačati ničesar. Če je dijak odsoten zaradi lastnih želja, je treba plačati stroške nastanitve, stroški režije pa se odštejejo. Sobo v tem primeru obdrži. Če se začasno izseli, prav tako ne plačuje ničesar, vendar je možno, da soba ob vrnitvi ni več prosta in je nato nameščen v drugo sobo. Vendar pa se vzgojitelji trudijo, da se dijak vrne v isto sobo, če je to mogoče.

Ali se lahko preselim, če se ne ujamem s cimro/cimrom?

Če se dijak ne razume s sostanovalcem/ko in sam z njim ne more rešiti problema, je najbolje, da se obrne na vzgojitelja, ki se bo z obema pogovoril in poiskal najboljšo rešitev. Včasih je dovolj že to, da se vzgojitelj z obema skupaj pogovori in da oba povesta, kaj ju moti, kaj pričakujeta drug od drugega in česa si v bodoče želita in česa ne. Če pogovor ne zaleže in neskladij med dijakoma ni možno rešiti, pa se eden izmed dijakov preseli drugam in tako se obema omogoči nov začetek z novim sostanovalcem/ko.

Lahko pri meni prespi prijatelj/ica?

Prijatelji lahko prespijo pri dijaku, če je v sobi še kakšno prosto mesto in če se o tem predhodno dogovori z vzgojiteljem.

Nočni izhodi

Nočni izhodi so dovoljeni do določene ure, če izhod dovolijo tako starši kot vzgojitelj. Dijaki velikokrat zmotno mislijo, da je dovoljenje starša dovolj, vendar mora izhod potrditi vzgojitelj. Pravila v dijaških domovih se glede tega razlikujejo, zato svetujemo, da podrobno preberete tudi domski red izbranega dijaškega doma.

Kako podaljšam bivanje v dijaškem domu?

Podaljšanje bivanja v dijaškem domu je preprosto, saj je dijak avtomatsko vpisan v naslednje šolsko leto, če se ne izpiše. Seveda pa se vzgojitelji z dijaki še pogovorijo, ko se bliža konec šolskega leta, tako da lahko pravočasno izpišejo tiste, ki se naslednje šolsko leto ne bodo vrnili. Ali bo dijak v naslednjem šolskem letu lahko obdržal isto sobo, je odločitev njegovega vzgojitelja. Včasih je to možno, včasih tudi ne, saj mora vzgojitelj upoštevati želje in potrebe vseh dijakov v skupini in jih uskladiti, kar je zelo težka naloga. Dijaki in starši včasih težko razumejo, zakaj ne morejo vzgojitelji popolnoma in takoj ugoditi prav vsem njihovim željam, vendar je načrt bivanja dijakov po sobah s strani vzgojiteljev premišljeno delo, v katerega je vloženo veliko razmisleka in truda, da bi se v sobah dobro počutili vsi dijaki.

Koliko časa lahko živim v dijaškem domu?

»Dokler imate status dijaka in se držite pravil bivanja v domu,« pravi ga. Nahtigal. Torej, če šole ne obiskujete več, izgubite tudi pravico do bivanja v dijaškem domu. Status rednega dijaka velja od 1. 9. do 31. 8., za dijake zaključnih letnikov pa še 30 dni po koncu šolskega leta.

Ali lahko dijaški dom zapustim že med letom?

Dijaški dom dijak lahko zapusti tudi med šolskim letom, vendar je treba upoštevati odpovedni rok, ki je v različnih domovih lahko različen, navadno pa traja od 15 dni do meseca dni. Dijak se lahko izpiše iz dijaškega doma na podlagi izpisnice, na kateri je obvezen podpis staršev. Pred oddajo izpisnice pa se dijak in njegovi starši pogovorijo s svetovalnim delavcem doma. Za izpis velja enomesečni odpovedni rok, kar pomeni, da se za ta mesec plačajo stroški bivanja (brez hrane) tudi v primeru, da dijak takoj zapusti dijaški dom.

Ali lahko v dijaškem domu bivam tudi v poletnih mesecih?

V dijaškem domu je bivanje v poletnih mesecih možno samo do določenega termina, kar je navadno največ do sredine julija. Kasneje se v dijaškem domu izvajajo redna vzdrževalna dela, zato bivanje v tem času ni možno.

PREKOVsebina: Martin Hauptman, Ivana Jurič

PUSTITE KOMENTAR