Seznam vseh lahko pogledaš tukaj!

NAJBOLJ ZAŽELENI PROGRAMI SLOVENSKIH FAKULTET:

Fakulteta

Program

Razpisana mesta

Prve prijave

delež

AGRFT Dramska igra

12

132

1100 %

AGRFT Filmska in televizijska montaža

4

10

250 %

AGRFT Filmska in televizijska režija

4

17

425 %

ALUO Oblikovanje vizualnih komunikacij

7

25

357,1 %

ALUO Grafično oblikovanje

12

35

291,7 %

ALUO Slikarstvo

15

44

293,3 %

Biotehniška fakulteta Živilstvo in prehrana

70

142

202,9 %

FDV Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

40

92

230 %

FDV Novinarstvo

40

82

205 %

Fakulteta za šport Kineziologija

35

213

608,6 %

Fakulteta za šport Športna vzgoja

65

203

312,3 %

Fakulteta za šport Športno treniranje

30

116

386,7 %

Filozofska fakulteta LJ Anglistika (dvo)

70

153

218,6 %

Filozofska fakulteta LJ Japonologija (dvo) 10 23 230 %
Filozofska fakulteta LJ Rusistika (dvo) 35 92 262,9 %
Medicinska fakulteta LJ Medicina 165 392 237,6 %
Medicinska fakulteta LJ Dentalna medicina

50

145

290 %

Pedagoška fakulteta LJ Logopedija in surdopedagogika

20

145

725 %

Pedagoška fakulteta LJ Predšolska vzgoja VS

50

157

314 %

NTF Grafična in medijska tehnika

60

176

293,3 %

Zdravstvena fakulteta LJ VSI PROGRAMI
FERI in Fakulteta za strojništvo MB Mehatronika VS

30

77

256,7 %

FERI Medijske komunikacije

60

138

230 %

Fakulteta za varnostne vede Varnost in policijsko delo

80

266

332,5 %

Fakulteta za zdravstvene vede MB Zdravstvena nega

90

262

291,1 %

Filozofska fakulteta MB Psihologija

30

100

333,3 %

Medicinska fakulteta MB Splošna medicina

86

227

264 %

Pedagoška fakulteta MB Predšolska vzgoja

60

198

330 %

Pedagoška fakulteta KP Predšolska vzgoja

60

165

275 %

Visoka šola za dizajn Dizajn – notranja oprema

30

100

333,3 %

NAJMANJ ZAŽELENI  PROGRAMI SLOVENSKIH FAKULTET:

Fakulteta

Program

Razpisana mesta

Prve prijave

Delež

ALUO

Grafika

6

1

16,7 %

FDV

Študije politike in države

40

7

17,5 %

FKKT

Tehniška varnost

70

16

22,9 %

Fakulteta za upravo Uprava (Žalec) 40 9 22,5 %

Filozofska fakulteta LJ

Grški jezik

10

1

10 %

Filozofska fakulteta LJ

Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvo)

50

10

20 %

Filozofska fakulteta LJ

Slovenistika (eno)

40

9

22,5 %

NTF in Ekonomska fakulteta

Gospodarsko geoinženirstvo

30

1

3,3 %

Pedagoška fakulteta

Dvopredmetni učitelj (matematika – tehnika)

20

3

15 %

Teološka fakulteta

Teološke študije (dvo) FF UM

15

1

6,7 %

NTF

Geotehnologija in rudarstvo UN

35

6

17,1 %

NTF

Proizvodnja tekstilij in oblačil

100

13

13 %

Fakulteta za energetiko

Energetika UN

40

6

15 %

Fakulteta za gradbeništvo MB

Gradbeništvo UN

60

9

15 %

Fakulteta za gradbeništvo MB

Prometno inženirstvo UN

40

5

12,5 %

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Izobraževalna fizika (dvo), FF UM

5

0

0 %

Fakulteta za humanistične študije

Dediščina Evrope in Sredozemlja (dvo)

15

2

13,3 %

Famnit

Bioinformatika

25

2

8,0 %

Famnit

Matematika v ekonomiji in financah

30

2

6,7 %

Fakulteta za aplikativno naravoslovje

Fizika I. stopnje

40

3

7,5 %

FUDŠ

Uporabne družbene študije

56

12

21,4 %

Visoka šola za tehnologije in sisteme

Tehnologije in sistemi

50

5

10 %

Visoka šola za upravljanje in poslovanje

Informatika v upravljanju in poslovanju

32

2

6,3 %

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR