Najbolj iskani poklici
Najbolj iskani poklici

Preglejte poklice, ki jih bodo delodajalci v prihodnosti iskali, ter na podlagi tega izberite nadaljnje izobraževanje, tako boste imeli na teh področjih več možnosti za zaposlitev.

Aktualni iskani poklici

Iz raziskave Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je razvidno, da bodo delodajalci v Sloveniji, ki zaposlujejo 10 ali več delavcev, v naslednjih 6 mesecih, največ iskali:

1. Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih
2. Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
3. Prodajalci
4. Varilci
5. Zidarji
6. Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo
7. Vojaki
8. Natakarji
9. Orodjarji ipd.
10. Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih ustanovah
11. Kuharji
12. Varnostniki
13. Tehniki za strojništvo
14. Strugarji
15. Elektroinštalaterji
16. Komercialni zastopniki za prodajo
17. Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev
18. Tesarji
19. Inženirji strojništva
20. Strokovnjaki tehnično-tehnoloških strok
(razen elektrotehnike)

Vir: anketa Napovednik zaposlovanja 2018/1.

Skoraj četrtina delodajalcev se je soočila s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Izstopajo dejavnosti kot so: zdravstvo in socialno varstvo, promet in skladiščenje, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, predelovalne dejavnosti, gradbeništvo ter gostinstvo.

Za določene poklice, na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, zato se lahko potegujete za štipendijo. V lanskem razpisu je seznam deficitarnih poklicev zajemal naslednje poklice (opomba: moška oblika poklica je uporabljena na oba spola): kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku, mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku, strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku, kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS bo najpozneje do konca januarja objavil javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

Vzroki za dolgotrajno brezposelnost

Brezposelne dalj časa ostajajo osebe brez strokovne izobrazbe, brez ustreznih delovnih izkušenj in kompetenc ter osebe z določenimi zaposlitvenimi ovirami, kot so zdravstvene omejitve, starost, invalidnost ipd.

Poklici prihodnosti

V tem času se razvijajo nekateri novi poklici, na obzorju pa se kažejo že drugi, kot na primer epidemiolog, etični heker, IT-varnostnik (varovanje podatkov), zasebni bančnik, spletni oblikovalec, specialist za 3D-tiskanje, logistik, strokovnjak za naravno/alternativno energijo, poklici s področja ravnanja z odpadki, poklici v nanomedicini, urbani agronomi. Slabe napovedi pa so za poklice na področju poštnih storitev, tekstilne industrije, kmetijstva in hitre prehrane.

Po predvidevanjih spletne platforme EU Skills Panorama, kjer zbirajo informacije, podatke in analize o trendih glede znanja in zaposlovanja v Evropi, bodo v Evropi v naslednjih letih največjo rast pri zaposlovanju zabeležili na področjih nepremičnin, znanosti, tehnike, izobraževanja, IKT, zdravstva, socialnega varstva, financ, zavarovalništva, podpornih in administrativnih aktivnosti, turizma, prodaje, javne uprave, prometa in skladiščenja.

Vendarle pa poklic ni vse

Ne glede na prognoze kadrovski strokovnjaki svetujejo, da se pri izobrazbi ne opirate le na en sektor. Zato naj ne bo nič nenavadnega, da opravite srednjo šolo s področja naravoslovja, študirate pa na področja družboslovja, saj bo v prihodnosti pomembna vaša fleksibilnost na različnih področjih. Vaša uspešnost pri določenem poklicu pa je skupek različnih dejavnikov, tudi kompetenc, ki jih imate. Nekaj teh:

  • možnost prilagajanja na novosti – znate se prilagajati novostim in novitetam, jih znate izkoristiti in gledate na njih pozitivno;
  • možnost sklepanja – znate predvidevati posledice, ste kreativni, znate različne stvari povezati v celoto;
  • socialna inteligenca – znate ustvariti pozitivne odnose z drugimi, s strankami, kupci, sodelavci;
  • pismenost na področju novih medijev – ne glede na vse skupaj, tehnologija vsakodnevno napreduje, napredujte z njo tudi vi;
  • transdiciplinarnost – pomeni, da ste pripravljeni tudi na delo, ki ni le na vašem področju (npr. če ste strojni tehnik, je dobro, da poznate tudi osnove računalništva).

Vse te kompetence bodo v prihodnosti nujno potrebne, saj napovedi kažejo, da se bo svet dela spreminjal. Več bo dela s tehnologijo, delovne organizacije bodo večje, drugače strukturirane, delo bo postalo bolj globalno, več bo povezovanja s sodelavci in vrstniki iz tujine, prav tako pa se pričakuje tudi daljša delovna aktivnost.

Futuristični poklici

Futuristi poskušajo ugotoviti, katera delovna mesta se bodo pojavila  v naslednjih 20 letih – ocenjujejo, da približno 60 % poklicev sploh še ni bilo odkritih. Nekaj futurističnih poklicev: amnezija-kirurg (odstranjevanje slabih spominov), semenski kapitalist v kmetijstvu, digitalni arheolog, dispečer dronov, organizator spletnih skupnosti, koordinator osebne nege, etiki novih znanosti, poklici, ki se ukvarjajo z oživljanjem izumrlih živalskih vrst, agent za človeške organe, geoinženirji za nadzorovanje vremena in rastlin, programerji pametnega prahu itd.

PREKOVsebina: Tanja Papež, Tjaša Škrinjar, pregled: Nada Senada Plestenjak in Zlata Šlibar, Zavod RS za zaposlovanje

PUSTITE KOMENTAR