Spomladanski rok poklicne mature 2020

15. november 2019 – rok za oddajo predprijave.

31. marec 2020 – zadnji rok za prijavo kandidatov na poklicno maturo. Prijava se izvede na vaši šoli.

20. maj 2020 – zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov. Upravičeni razlogi so lahko
– nenadna bolezen oziroma zdravljenje,
– izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo),
– izobraževanje v tujini,
– dokazljiva izguba prijave na pošti,
– drugi upravičeni razlogi.

O upravičenosti razlogov odloča šolska maturitetna komisija. Oddati jim je treba vlogo, sklep o upravičenosti, pa morajo izdati v petih dneh. Šolska maturitetna komisija o odločitvi obvesti kandidata in Državni izpitni center.

26. maj 2020 – zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli, če ste se odločili, da mature ne boste opravljali letos ali pa če pride vmes kakšna druga okoliščina.

30. maj 2020 – Angleščina, pisni izpit, ki traja skupaj 120 minut. Najprej se bo preverjalo vaše bralno razumevanje (izpitna pola 1, 60 minut), nato pa pisno sporočanje (pisna pola 2, krajši in daljši sestavek, 60 minut). Primere izpitnih pol v prejšnjih letih si lahko pogledate tu.

1. junij 2020 – Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina), pisni izpit, ki traja skupaj 120 minut. Prva izpitna pola je razčlemba neumetnostnega besedila, za kar boste potrebovali 60 minut. Druga izpitna pola pa je interpretacija poljubnega umetnostnega besedila (kratke pesmi) ali odlomka umetnostnega besedila, za kar boste prav tako imeli 60 minut. Izpit pa je drugačen za italijanščino in madžarščino. Več informacij in primere pol najdete tu.

6. junij 2020– Matematika, pisni izpit, kjer vas čaka ena pola, z 9. krajšimi nalogami in 3. sestavljenimi izbirnimi nalogami. Od slednjih si izberete dve. Vse skupaj imate 120 minut časa za celotno polo. Primeri pol prejšnjih let dobite tu.

9. junij 2020 – Nemščina, pisni izpit, ki je sestavljen iz pole 1 (bralno razumevanje, 60 minut) in pole 2 (pisno sporočanje, krajši in daljši pisni sestavek, 60 minut). Primere si lahko ogledate tu.

11. junij 2020 – 2. predmet – pisni izpit

15. junij 2020 – Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit, Primere pol dobite tu.

od 13. do 23. junija 2020 – ustni izpiti in 4. predmet. V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. in 13. junija 2020.

7. julij 2020 – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi. Po pošti boste prejeli obvsetilo, kako ste se odrezali na maturi, že prej pa jih boste lahko pogledali na svoji šoli.

10. julij 2020 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Jesenski rok poklicne mature 2020

Jesenski rok mature se ne razlikuje v ničemer od spomladanskega, razen v datumih.

8. julij 2020 – zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2020 – zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2020 – zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2020 Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

Od 24. avgusta do 3. septembra 2020 – ustni izpiti in 4. predmet

25. avgust 2020 – Matematika – pisni izpit

28. avgust 2020 Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali Italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2020 – 2. predmet – pisni izpit

8. september 2020 – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2020 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR