Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, rezultati pa se uporabljajo za razvoj in izboljšanje učnih načrtov in celotnega šolstva.

Za osnovnošolce je obvezno preverjanje znanja v devetem razredu osnovne šole. Preverja se znanje slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga septembra vsako leto znova določi minister, ki je pristojen za šolstvo, marca pa določi šole, kjer se bo preverjal tretji predmet. Prijava na NPZ v devetem razredu ni potrebna.

V šestem razredu lahko se prav tako lahko opravlja nacionalno preverjanje znanja, vendar je to prostovoljno, medtem ko je v zadnjem razredu osnovne šole to obvezno. Prijava je obvezna.

Pomembni datumi za šestošolce (v letu 2023):

Letos se NPZ izvajajo

 • 4. maja iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine,
 • 8. maja iz matematike,
 • ter 10. maja iz tujega jezika (angleščina ali nemščina).
 • 6. junija pa bodo znani rezultati.

Pomembni datumi za devetošolce (v letu 2023):

Letos se NPZ izvajajo

  • 4. maja iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine,
  • 8. maja iz matematike,
  • ter 10. maja iz tretjega predmeta (v letu 2023 domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik).
  • 31. maja pa bodo znani rezultati.

Se uspeh nacionalnega preverjanja upošteva pri vpisu na želene srednje šole?

Dosežek učenca pri NPZ ima formativno funkcijo. Ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole.

Ob koncu 9. razreda dosežki pri NPZ vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

PREKOVira: https://www.gov.si/teme/nacionalno-preverjanje-znanja/; https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

PUSTITE KOMENTAR