Kaj je NPZ?

Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, rezultati pa se uporabljajo za razvoj in izboljšanje učnih načrtov in celotnega šolstva.

  • Za osnovnošolce je obvezno preverjanje znanja v devetem razredu osnovne šole. Preverja se znanje slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga septembra vsako leto znova določi minister, ki je pristojen za šolstvo, marca pa določi šole, kjer se bo preverjal tretji predmet. Prijava na NPZ v devetem razredu ni potrebna.

  • V šestem razredu lahko se prav tako lahko opravlja nacionalno preverjanje znanja, vendar je to prostovoljno, medtem ko je v zadnjem razredu osnovne šole to obvezno. Prijava je obvezna.

Pomembni datumi za šestošolce (v letu 2013):

  • Letos se NPZ izvajajo 7. maja iz matematike, 9. maja iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine ter 14. maja iz tujega jezika (angleščina ali nemščina). 30. maja pa bodo znani rezultati.

Pomembni datumi za devetošolce (v letu 2013):

  • Za devetošolce se NPZ izvajajo 7. maja iz matematike, 9. maja iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine, ter 14. maja iz tretjega predmeta (zgodovina, geografija, tuji jezik, tehnika in tehnologija). 
  • 30. maj: seznanitev učencev z dosežki rednega roka na šoli

Naknadni roki:

  • V šestem razredu se NPZ opravlja le v rednem, v zadnjem razredu osnovne šole pa v rednem in naknadnem roku. Naknadnega roka se lahko udeležite le, če se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niste mogli udeležiti rednega roka; o utemeljenosti teh razlogov odloča ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ.
  • Naknadni roki v letošnjem šolskem letu pa so: 30. maj za matematiko, 31. maj za slovenščino, italijanščino ali madžarščino, ter 3. junij za tretji predmet.

Se uspeh nacionalnega preverjanja upošteva pri vpisu na želene srednje šole?

Ne. To pride v upoštev, ko ima na primer več učencev enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda. Takrat se ob soglasju učenca/učenke ter staršev upošteva tudi dosežek pri NPZ, vendar le iz materinskega jezika in matematike.

Vir: www.ric.si.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj