Vsa merila so pripravljena tako, da kandidat lahko zbere najmanj 8 in največ 20 točk, pri čemer je 50 % teh točk za splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu, mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter 50 % točk za uspeh v 3. in 4. letniku ali za ocene pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.

1. korak – Tabela za pretvorbo uspeha pri maturi in poklicni maturi v ocenjevalno lestvico od 2 do 5

MATURA

POKLICNA MATURA

uspeh, izražen v točkah

pretvorba v ocenj. lestvico

uspeh, izražen v točkah

pretvorba v ocenj. lestvico

23 – 34

5

18 – 20 (oz. 23)

5

18 – 22

4

14 – 17

4

13 – 17

3

10 – 13

3

10 – 12

2

8 – 9

2

2. korak: TOČKOVANJE

  • Kandidati, ki ste končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (SSI) oziroma poklicnim tečajem

– s faktorjem 2 pomnožite ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu, izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 – 5 (50 % točk),

– ocen splošnega uspeha v zadnjih dveh letnikih srednje šole (50 % točk):

– imamo podatke o končnem uspehu in uspehu v zadnjih dveh letnikih:

Splošni uspeh pri maturi (glej zgornjo tabelo), pomnožen s faktorjem 2

(a x 2)

Uspeh v predzadnjem letniku (b)

Uspeh v zadnjem letniku (c)

Točke

(a x 2 + b + c)

zadosten  (2)  x 2

zadosten (2)

zadosten (2)

4 + 2 + 2 = 8

zadosten  (2)  x 2

zadosten  (2)

dober (3)

4 + 2 + 3 = 9

zadosten  (2)  x 2

dober (3)

dober (3)

4 + 3 + 3 = 10

itd.

itd.

itd.

itd.

odličen (5) x 2

odličen (5)

odličen (5)

10 + 5 + 5 = 20

OPOMBA: v naslednjih preglednicah je uspeh prikazan samo s številko!      

Primer 1: V tretjem letniku ste bili dobri, v četrtem prav dobri, na poklicni maturi ste dosegli 16 točk. 16 točk v prvi razpredelnici pomeni splošni uspeh 4, zato je izračun takšen:

Izračun točk: 4 x 2 + 3 + 4 = 15

– diploma: imamo podatke o uspehu v zadnjih dveh letnikih: kandidati za splošna uspeha v 3. in 4. letniku dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno za končni (splošni) uspeh (50 % točk) ter predzadnji in zadnji letnik skupaj (50 % točk):

Uspeh v predzadnjem letniku

(b)

Uspeh v zadnjem letniku

( c)

Točke

 ((b + c) x 2)

2

2

4 x 2 = 8

2

3

5 x 2 = 10

3

3

6 x 2 = 12

3

4

7 x 2 = 14

itd.

itd.

itd.

5

5

10 x 2 = 20

Primer 2: V tretjem letniku ste bili zadostni, v četrtem dobri, zato je izračun takšen:

Izračun točk: (2 + 3) x 2 = 5 x 2 = 10

– maturitetni tečaj, opravljen po 3. letniku ali prej: upošteva se le maturitetno spričevalo. Kandidati za splošni uspeh pri maturi  dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno za maturo (50 % točk) in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj (50 % točk)

Splošni uspeh pri maturi

(a x 2)

Točke

((a x 2) x 2)

2 x 2 = 4

4 x 2 = 8

3 x 2 = 6

6 x 2 = 12

4 x 2 = 8

8 x 2 = 16

itd.

itd.

5 x 2 = 10

10 x 2 = 20

Primer 3: Opravljali ste maturitetni tečaj, ki ste ga opravili z oceno prav dobro, zato je izračun tak:

Izračun točk: (4 x 2) x 2 = 8 x 2 = 16

  • za kandidate z opravljenim mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom se upošteva seštevek

– s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu, izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 – 5 (50 % točk),

– ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika (50 % točk):

* Splošni uspeh, pomnožen s faktorjem 2

(a x 2)

Preizkus znanja iz slov. j.

(d)

Preizkus znanja iz mat. ali tujega j.

(e)

Točke

 

(a x 2 + d + e)

2 x 2

2

2

4 + 2 + 2 = 8

2 x 2

2

3

4 + 2 + 3 = 9

2 x 2

3

3

4 + 3 + 3 = 10

itd.

itd.

itd.

itd.

5 x 2

5

5

10 + 5 + 5 = 20

* uspeh izračunan iz ocen pri 4 izpitnih enotah

3. korak: V primeru več kandidatov z enakim številom točk

Če bo imelo več kandidatov enako število točk, bodo za vpis v posamezne izobraževalne programe pri izbiri upoštevane tudi:

–   ocene pri posameznem predmetu v zadnjih dveh letnikih srednje šole ter

–   ocene pri posameznih predmetih pri preizkusu znanja.

 

Prednost bodo imeli kandidati z večjim številom točk iz seštevka ocen pri teh predmetih oziroma preizkusih.

Več na: http://vps.vss-ce.com/

PUSTITE KOMENTAR