IQ pomeni inteligenčni količnik. To je število, ki naj bi opisovalo inteligenco posameznika v primerjavi z ostalo populacijo. Izračuna se tako, da se umska (mentalna) starost (v mesecih), pridobljena s testom, deli z dejansko, koledarsko starostjo testiranega (v mesecih) ter se rezultat nato pomnoži s sto.

Lestvica IQ

 1. nad 140: genialna inteligenca – absolutne lastnosti za kreativne dejavnosti, določajo smer učenja za druge (0,2 %)
 2. do 140: izjemno visoka inteligenca – izredne lastnosti za kreativne dejavnosti, odlični vodje ali specialisti (2,8 %)
 3. do 130: visoko nadpovprečna inteligenca – z lahkoto dokončajo univerzitetni študij, lahko dosežejo izjemne rezultate v kreativnih ali vodstvenih dejavnostih (6 %)
 4. do 120: nadpovprečna inteligenca – zaključijo univerzitetni študij, z dobrimi delovnimi navadami, lahko dobijo zelo dobro službo (12 %)
 5. do 110: visoko povprečna inteligenca – univerzitetni študij zaključi s težavami, z vztrajnostjo in trdim delom lahko osebe na tej ravni dosežejo prejšnjo kategorijo (25 %)
 6. do 100: povprečna inteligenca – oseba je zmožna opraviti maturo, v srednjem delavskem razredu (25 %)
 7. do 90: rahlo podpovprečna inteligenca – zaključijo osnovnošolsko izobrazbo in so dobri ročni delavci (10 %)
 8. do 80: mejna nizka inteligenca – osnovnošolsko izobrazbo zaključijo s težavo, uspešni v posebnih šolah
 9. do 70: bedaki, nizka inteligenca – z dobrim vodenjem zaključijo posebno šolo (6,8 %)
 10. do 50: bebci, srednja stopnja nizke inteligence – niso se zmožni naučiti, vendar izurijo navade, tako da so samozadostni (2 %)
 11. do 20: idioti, hujša nizka inteligenca – niso se zmožni ne naučiti ne izuriti (0,2 %)

Testiranje inteligence

Čeprav obstaja cel niz teorij inteligence, se danes še vedno najbolj uporablja merjenje na podlagi psihometrije, tako imenovano merjenje inteligenčnega kvocienta (IQ).

Ena od najbolj znanih teorij, ki zagovarja, da vsebuje inteligenca veliko več komponent, kot jih zmore izmerite testiranje IQ, je teorija Howarda Gardnerja. Gardner meni, da inteligenco sestavlja 8 komponent: logična, lingvistična, prostorska, glasbena, telesno-kinetična, naravna, osebna in medosebna.

Na splošno pa so razširjene tudi teorije o poslovniduhovni, socialni in čustveni inteligenci:

 • POSLOVNA INTELIGENCA

Že ime nam pove, da so ljudje, ki so poslovno zelo uspešni, prav tako poslovno inteligentni. Njihov um je prodoren pri delu in ga žanje uspeh. Jasno znajo ločiti med uspehi in neuspehi, hkrati pa tudi močno razlikujejo efektivno početje od neučinkovitega. Tisto, kar jih žene naprej, so spremembe, delo in osebni (poslovni uspehi).

 • DUHOVNA INTELIGENCA

Duhovna inteligenca nam pomaga, da svoje življenje in delovanje umestimo v širši in bolj bogat kontekst. Tako razvijemo občutek za globlji pomen našega življenja in bivanja. Duhovno inteligenten človek živi in deluje iz svojega osebnega središča.

 • SOCIALNA INTELIGENCA

Razviti del te inteligence nam govori o tem, kako razvijamo svojo moč, karizmo in nastop. Moč je sila v nas, ki se lahko usmeri v dobro ali slabo. Je potencial, ki se ga razvije na področju dela, odnosov in kvalitete življenja nas samih in ljudi okoli nas. Brez socialne inteligence se tudi poslovna in duhovna inteligenca ne moreta povsem izraziti.

 • ČUSTVENA INTELIGENCA

Ta vrsta inteligence opisuje lastnosti, ki so drugačne akademski, splošni inteligenci. Mnogo ljudi je, ki imajo splošni inteligenčni kvocient visok, vendar pa so čustveno nerazviti in se znajdejo v položaju podrejenih tistim, ki imajo čutveno inteligenco bolj močno. Čustveno inteligentni ljudje odlično delujejo s samim sabo (samospoštovanje, disciplina, ljubezen do samega sebe), prav tako pa so njihovi odnosi do drugih ljudi nadvse uspešni.

Kako inteligenčni testi resnično merijo našo inteligenco? Obstaja kar nekaj dilem ali ti testi resnično merijo človekovo inteligenco. Nekateri znanstveniki namreč pravijo, da inteligenčni testi ne merijo naše inteligence, ampak bolj kulturne vzorce in izkušnje v danem okolju.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR