Vpis

 

Visokošolski zavodi

 • 3. februar 2023: objava RAZPISA za vpis v dodiplomski študij 2023/24,objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dosegljiv bo tu >> in spletnem portalu eVeš tukaj >>
 • 17. in 18. februar 2023: fakultete, visoke strokovne šole in akademije po Sloveniji bodo organizirale INFORMATIVNI DNEVI, ki se jih udeležite in dobite dodatne informacije o želenih študijskih smereh in študiju nasploh. Na večini fakultet in višjih šol v petek ob 10.00 in ob 15.00, ter v soboto ob 10.00.
 • od 17. februarja do 20. marca 2023: PRVI PRIJAVNI ROK** za oddajo prijave za vpis (pisna in e-prijava). V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih.
 • 5. april 2023 – kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).
 • od 23. junija do 7. julija 2023: PREIZKUSI NADARJENOSTI - preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Akademija za glasbo je tu izjema, saj bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal 28. maja . Če vas zanima, za katere programe vse potrebujete opravljen preizkus, informacije najdete tu.
 • od 10. do 20. julija 2023: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 30. julija boste prejeli po pošti informacijo o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
 • od 24. julija do najkasneje 17. avgusta 2023: VPIS sprejetih v prvem roku.
 • 21. avgust 2023: objava prostih mest za DRUGI PRIJAVNI ROK
 • od 21. do 25. avgusta 2023: DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
 • od 5. do 8. septembra 2023: PREIZKUSI NADARJENOSTI - preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih.
 • od 15. do 20. septembra 2023: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 22. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
 • od 22. do 30. septembra 2023: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku.
 • od 22. do 25. septembra 2023, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih*.
 • do 30. septembra 2023: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest*.

Rokovnik velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo ločene  razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne visokošolske zavode in koncesije.velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije.

Višje šole

 • 1. februarja 2023: objava RAZPISA za vpis v višje strokovno izobraževanje 2023/24, objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/).
 • 17. in 18. februar 2023: INFORMATIVNI DNEVI.
 • od 20. februarja do 17. marca 2023: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 28. aprila 2023: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2023: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • od 28. junija do 7. julija 2023: opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • do 21. julija 2023: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 22. avgusta 2023: opravi se VPIS kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe.
 • do 24. avgusta 2023: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 • od 25. avgust do 31. avgust 2023: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 8. septembra 2023: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti
 • do 22. septembra 2023: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 29. septembra 2023: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov.
 • do 1. oktobra 2023: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v drugem prijavnem roku
 • do 6. oktobra 2023: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.
VIRMIZŠ

KOMENTARJI

 1. 5. april 2021 – kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).

  Živjo, kdaj bodo ti podatki objavljeni? Ali jih mogoče jaz ne najdem…

  LP, Veronika

PUSTITE KOMENTAR