Visokošolski zavodi

 • 31. januar 2020: objava RAZPISA za vpis v dodiplomski študij 2020/21,objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dosegljiv bo tu >> in spletnem portalu eVeš tukaj >>
 • 14. in 15. februar 2020: fakultete, visoke strokovne šole in akademije po Sloveniji bodo organizirale INFORMATIVNI DNEVI, ki se jih udeležite in dobite dodatne informacije o želenih študijskih smereh in študiju nasploh. Na večini fakultet in višjih šol v petek ob 10.00 in ob 15.00, ter v soboto ob 10.00.
 • od 12. februarja do 9. junija 2020: PRVI PRIJAVNI ROK** za oddajo prijave za vpis (pisna in e-prijava). V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.si, www.um.si/vpis, www.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih. (Rok podaljšan zaradi okoliščin in zadostuje prijava odana elektronsko na eVŠ.)
 • 16. junij 2020 – kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).
 • od 26. junija do 10. julija 2020: PREIZKUSI NADARJENOSTI - preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Akademija za glasbo je tu izjema, saj bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal 28. maja . Če vas zanima, za katere programe vse potrebujete opravljen preizkus, informacije najdete tu.
 • od 14. do 24. julija 2020: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 25. julija boste prejeli po pošti informacijo o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
 • od 27. julija do najkasneje 17. avgusta 2020: VPIS sprejetih v prvem roku.
 • 19. avgust 2020: objava prostih mest za DRUGI PRIJAVNI ROK
 • od 20. do 28. avgusta 2020: DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
 • od 9. do 11. septembra 2020: PREIZKUSI NADARJENOSTI - preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih (izjema: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, kjer bo preizkus potekal 7. septembra 2020).
 • od 15. do 23. septembra 2020: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 24. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
 • od 24. do 30. septembra 2020: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku.
 • od 24. do 25. septembra 2020, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih*.
 • od 26. do 30. septembra 2020: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest*.

Koledar velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo ločene  razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne visokošolske zavode in koncesije

Višje šole

 • 31. januar 2020: objava RAZPISA za vpis v višje strokovno izobraževanje 2020/21, objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/).
 • 14. in 15. februar 2020: INFORMATIVNI DNEVI.
 • od 12. februarja do 9. aprila 2020: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp. (Rok podaljšan zaradi okoliščin pandemije.)
 • do 24. aprila: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2020: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • od 26. junija do 8. julija 2020: opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • do 21. julija 2020: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 21. avgusta 2020: opravi se VPIS kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe.
 • do 21. avgusta 2020: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 • od 24. avgust do 31. avgust 2020: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 23. septembra 2020: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 30. septembra 2020: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov.
 • do 30. oktobra 2020: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR