Visokošolski zavodi

 • 31. januar 2020: objava RAZPISA za vpis v dodiplomski študij 2020/21,objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dosegljiv bo tu >> in spletnem portalu eVeš tukaj >>
 • 14. in 15. februar 2020: fakultete, visoke strokovne šole in akademije po Sloveniji bodo organizirale INFORMATIVNI DNEVI, ki se jih udeležite in dobite dodatne informacije o želenih študijskih smereh in študiju nasploh. Na večini fakultet in višjih šol v petek ob 10.00 in ob 15.00, ter v soboto ob 10.00.
 • od 12. februarja do 18. marca 2020: PRVI PRIJAVNI ROK** za oddajo prijave za vpis (pisna in e-prijava). V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.si, www.um.si/vpis, www.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih.
 • 15. aprila 2020 – kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).
 • od 26. junija do 10. julija 2020: PREIZKUSI NADARJENOSTI - preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Akademija za glasbo je tu izjema, saj bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal že 22. maja. Če vas zanima, za katere programe vse potrebujete opravljen preizkus, informacije najdete tu.
 • od 14. do 24. julija 2020: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 25. julija boste prejeli po pošti informacijo o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
 • od 27. julija do najkasneje 17. avgusta 2020: VPIS sprejetih v prvem roku.
 • od 20. do 28. avgusta 2020: DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
 • od 9. do 11. septembra 2020: PREIZKUSI NADARJENOSTI - preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih (izjema: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, kjer bo preizkus potekal 7. septembra 2020).
 • od 15. do 23. septembra 2020: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 24. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
 • od 24. do 30. septembra 2020: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku.
 • od 24. do 25. septembra 2020, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih*.
 • od 26. do 30. septembra 2020: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest*.

Koledar velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo ločene  razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne visokošolske zavode in koncesije

Višje šole

 • 31. januar 2020: objava RAZPISA za vpis v višje strokovno izobraževanje 2020/21, objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/).
 • 14. in 15. februar 2020: INFORMATIVNI DNEVI.
 • od 12. februarja do 18. marca 2020: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 24. aprila: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2020: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • od 26. junija do 8. julija 2020: opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • do 21. julija 2020: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 21. avgusta 2020: opravi se VPIS kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe.
 • do 21. avgusta 2020: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 • od 24. avgust do 31. avgust 2020: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 23. septembra 2020: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 30. septembra 2020: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov.
 • do 30. oktobra 2020: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR