Visokošolski zavodi

 • 1. februar 2019: objava RAZPISA za vpis v dodiplomski študij 2019/20,objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dosegljiv bo tu >> in spletnem portalu eVeš tukaj >>
 • 15. in 16. februar 2019: fakultete, visoke strokovne šole in akademije po Sloveniji bodo organizirale INFORMATIVNI DNEVI, ki se jih udeležite in dobite dodatne informacije o želenih študijskih smereh in študiju nasploh. Na večini fakultet in višjih šol v petek ob 10.00 in ob 15.00, ter v soboto ob 10.00.
 • od 12. februarja do 18. marca 2019: PRVI PRIJAVNI ROK** za oddajo prijave za vpis (pisna in e-prijava). V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.si, www.um.si/vpis, www.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih.
 • 19. aprila 2019 – kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).
 • od 25. junija do 10. julija 2019: PREIZKUSI NADARJENOSTI - preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Akademija za glasbo je tu izjema, saj bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal že 24. maja. Če vas zanima, za katere programe vse potrebujete opravljen preizkus, informacije najdete tu.
 • od 11. do 25. julija 2019: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 25. julija boste prejeli po pošti informacijo o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
 • od 26. julija do najkasneje 16. avgusta 2019: VPIS sprejetih v prvem roku.
 • od 22. do 29. avgusta 2019: DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
 • od 11. do 13. septembra 2019: PREIZKUSI NADARJENOSTI - preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih (izjema: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, kjer bo preizkus potekal 7. septembra 2019).
 • od 12. do 24. septembra 2019: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 24. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
 • od 25. do 30. septembra 2019: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku.
 • od 25. do 26. septembra 2019, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih*.
 • od 27. do 30. septembra 2019: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest*.

Koledar velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo ločene  razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne visokošolske zavode in koncesije.
* Prijavni rok za zapolnitev prostih mest bo odprt, če bo novost sprejeta s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.
** Skrajšanje prvega prijavnega roka – če bo skrajšanje sprejeto s predvideno novelo Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. 

 

Višje šole

 • 1. februar 2019: objava RAZPISA za vpis v višje strokovno izobraževanje 2019/20, objavljen bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/).
 • 15. in 16. februar 2019: INFORMATIVNI DNEVI.
 • od 12. februarja do 18. marca 2019: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 19. julija 2019: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 23. avgusta 2019: opravi se VPIS kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe.
 • do 23. avgusta 2019: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 • od 26. avgust do 30. avgust 2019: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 23. septembra 2019: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 30. oktobra 2019: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.

 

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR