Pisanje mature
Pisanje mature

Matematika

Preizkus je sestavljen iz dveh izpitnih pol, izbirate pa lahko med osnovno ravnjo in višjo ravnjo izpita, ki prinese več točk. Prvo izpitno polo pišete 120 minut, in sicer od 9.00 do 11.00. Maturante, ki boste maturo reševali tudi na višjem nivoju, pa boste morali zaključiti že ob 10.30, sledi 30 minut pavze, nato pa pišete naprej 90 minut, do 12.30.

Na izpitu imate s seboj lahko: Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, geometrijsko orodje (šestilo in dva trikotnika, lahko tudi ravnilo), računalo. Priloga s formulami je del izpitne pole.

Slovenščina

Preizkus je sestavljen iz dveh ločenih izpitnih pol. Prva je pisanje eseja, ki se ga piše že v začetku maja, časa za pisanje pa imate 120 minut, druga pola pa se rešuje kasneje, časa za reševanje imate 90 minut. Sledi še ustni izpit, ki traja največ 20 minut. Seboj imate lahko nalivno pero ali kemični svinčnik. List, kjer si boste napisali osnutek, boste prejeli skupaj s polo.

Angleščina, nemščina, frnacoščina, španščina, ruščina, italijanščina

Pri tujih jezikih rešujete tri različne izpitne pole, ena od teh je slušno razumevanje (izpitna pola A).

Izpitna pola 1 je razdeljena na polo A (9.00 – 9.35) in polo B (9.35 – 10.00), sledi odmor (10.00 – 10.10), za reševanje izpitne pole 2 imate 20 minut (10.10 – 10.30). Sledi daljši odmor (10.30 – 11.00) in še reševanje zadnje izpitne pole, ki je lahko osnovne ravni (11.00 – 11.30 in 11.30 – 12.30) ali pa višje ravni, ki vam lahko prinese več točk. S seboj imate lahko enojezični ali dvojezični slovar.

Izbirni predmeti

Biologija, filozofija, kemija, biotehnologija, informatika, geografija, zgodovina, likovna teorija, umetnostna zgodovina, ekonomija, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, materiali, sociologija, filozofija – vsi imajo enake čase pisanja, in sicer prvo polo pišete od 9.00 do 10.30, sledi 30-minutni odmor. Nato pa vas čaka druga pola, ki jo pišete do 12.30. Izjeme so likovna teorija, sociologija in filozofija, kjer boste končali šele ob 13.00.

Posebnost je tudi psihologija, kjer je druga pola sestavljena iz dveh delov. Prvi del rešujete od 11.00 do 11.20, drugi del pa od 11.20 do 13.00.

Pri večini izbirnih predmetov imate lahko seboj nalivno pero, kemični svinčnik. Pri naravoslovnih predmetih še svinčnik, radirko, šilček, računalo, ravnilo, šestilo, geotrikotnika.

Informacije o preostalih maturitenih predmetih najdete na RICu

VIRRIC

PUSTITE KOMENTAR