Informativni dnevi

1. JE ŠOLA OZIROMA FAKULTETA PLAČLJIVA?

Večina fakultet v Sloveniji je za enkrat še brezplačnih. Pred vpisom je treba poravnati le nižjo vsoto za stroške vpisa, sicer pa je izobraževanje brezplačno. Pozanimajte pa se, kakšni so stroški študija: npr. cene učbenikov, gradiv, dodatnega materiala (npr. arhitektura), ali je veliko vaj in predavanj izven fakultete (dodatni stroški prevoza), je treba kupiti uniformo (predvsem višje šole), kakšna je članarina v knjižnici. Če se boste na fakulteto vpisovali izredno, se pozanimajte o ceni izrednega študija. Cene se razlikujejo po fakultetah. Vprašajte tudi, kako je s plačilom po obrokih in ali je kakšen popust na plačilo celotnega zneska. Še pred vpisom si zato izračunajte, koliko vas bo šolanje stalo in si naredite finančni načrt.

2. KAKO JE Z OPRAVLJANJEM SPREJEMNEGA IZPITA?

Za nekatere programe je treba opraviti sprejemni izpit. Povprašajte, ali je ta plačljiv, kakšna je cena, kdaj in kako izveste rezultate in kaj ti rezultati sploh pomenijo. Pozanimajte se, kolikokrat se sprejemni izpit lahko opravlja in koliko časa velja. Ponekod na informativnih dnevih študenti tudi predstavijo svoje izkušnje s sprejemnim izpitom, zato jih povprašajte, kakšne naloge so bile predhodno leto ter kaj svetujejo, kako naj se dijaki pripravijo na sprejemne.

3. KONCESIONIRANI IN NEKONCESIONIRANI ŠTUDIJSKI PROGRAMI?

Ponekod lahko študirate na nekoncesioniranih zavodih. Zato preverite tudi to, kakšno izobrazbo boste dosegli po zaključku študija, ali je vaša izobrazba javno veljavna, s čim je primerljiva itd.

4. KAKŠNI SO POGOJI ZA NAPREDOVANJE?

Nekatere smeri imajo določene pogoje, ki jih mora opraviti vsak študent, preden se vpiše v višji letnik (npr. določene predmete, prakso, število doseženih kreditnih točk ECTS itd.). Pozanimajte se tudi, kakšni so pogoji za ponavljanje letnika, če vam ne bo uspelo opraviti vseh obveznosti. Nekatere fakultete imajo za ponavljanje določeno minimalno število točk ali pa npr. opravljeno prakso.

5. KAKO JE Z MOŽNOSTJO PREPISA MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI?

Ker včasih ne gre vse po maslu, se že na informativnih dnevih pozanimajte, katera je primerljiva smer ali pa fakulteta za vaš študij, če ne boste sprejeti. Ali pa, kako se študent lahko kasneje prepiše na to smer? Je treba opraviti kakšne diferencialne izpite?

6. IMA FAKULTETA SVOJ KARIERNI CENTER?

Karierni center je pravo mesto za študente, ki potrebujejo pomoč in svetovanje pri nadaljevanju študija ali pa preprosto iščejo nasvet o zaposlitvi. Vse univerze v Sloveniji imajo svoj karierni center, vedno bolj razviti pa so tudi na fakultetah. Povprašajte, kakšne aktivnosti organizirajo in kako so dejavni, saj so lahko dober most med študijem in bodočo zaposlitvijo.

7. KJE SE ZAPOSLITI PO KONČANEM ŠTUDIJU?

Vprašajte, kakšno prihodnost ima študij ter kje se lahko z določeno smerjo zaposlite. Je kadra s to izobrazbo v Sloveniji že veliko? Je zaposlitev možna tudi na drugih področjih, ki delujejo v slogi z izbrano smerjo? Kaj pa tujina? Potrebujejo tam določen kader? Lahko povprašate tudi za točno določena delovna mesta.

8. KAKO PA JE Z IZMENJAVO?

Izmenjava je proces, v katerem študent odpotuje v izbrano državo in se udeleži predavanj svoje smeri (po navadi traja en semester, lahko tudi dlje). Predavanja načeloma potekajo v angleščini, razen če je drugače določeno. Za študente raznih jezikovnih smeri je še posebej priporočljiva. Zato, če vas mika tujina in nepozabna izkušnja, povprašajte, v katerih državah se izvaja vaš program oziroma v katere države lahko odidete na izmenjavo.

9. ČAS IN KRAJ PREDAVANJ?

Nekatere smeri so glede na predmete razdeljene po različnih lokacijah. Največkrat je tako, da so te lokacije pretežno blizu ena drugi, vseeno pa se pozanimajte, kje so. Seveda pa ne pozabite vprašati, kakšen je okviren urnik predavanj, ali ta potekajo do pozne ure zvečer in ali je vmes veliko lukenj. Na ta način si boste lahko predstavljali, kako poteka študentsko življenje. Na samostojnih fakultetah in višjih šolah vprašajte tudi, kje se bodo izvajala predavanja v primeru malo vpisanih študentov.

10. IZBIRNI PREDMETI, KAJ IMAM NA VOLJO?

Na večini fakultet in smeri si morate že v prvem letniku izbrati izbirne predmete. Ponekod sta to dva, ponekod pa bo polovica vseh predmetov izbirnih. Vprašajte svoje predhodnike, kaj vam priporočajo, pozanimajte pa se tudi, če je možnost izbire predmetov na drugih fakultetah, kar v vaš študij prinese vsaj malce drugačnosti. Prav tako pa vprašajte, kako je z zasedenostjo izbirnih predmetov, saj se na nekaterih fakultetah zanimivi izbirni predmeti zapolnijo hitro oziroma že prvi dan možnosti vpisa v višji letnik.

11. IMAJO NA FAKULTETI TUTORJE IN TUTORKE?

V Sloveniji se je tutorstvo začelo uvajati nekaj let nazaj, v zadnjih letih pa se je dodobra razvilo in postalo pomembnem del študentskega življenja, predvsem brucev. Tutorji vam bodo močno olajšali prvo leto na fakulteti, prav pa vam bodo prišli tudi tutorji profesorji, ki vam bodo pomagali tudi z bolj administrativnimi informacijami.

12. PRAKSA IN PRIPRAVNIŠTVO

Povprašajte, kolikšno število ur praktičnega dela je obvezno za uspešen zaključek študija. Nekatere smeri imajo že med letom tako imenovane obvezne vaje. To je lahko praktični del, lahko pa so le obvezna predavanja ter vaje, pri katerih študentje še posebej intenzivno sodelujejo. Drugod je praksa v podjetjih, kjer lahko delate zastonj, ponekod pa študente tudi plačajo. Praksa v podjetjih je dobra in priporočljiva odskočna deska za nabiranje izkušenj in za morebitno kasnejše delo. Kar pa se tiče pripravništva, se pozanimajte, ali je to po končanem študiju redna praksa in ali je brezplačno ali plačano.

 

»Dijaki naj čim več sprašujejo, saj so informativni dnevi namenjeni vam, ne pa vašim staršem in njihovim vprašanjem,« dodajajo študenti iz Študentskega sveta Biotehniške fakultete. Zato bodite z vprašanji pogumni, morda bodo z odgovorom na vaše vprašanje odgovorili še komu drugemu, ki bo takrat obiskal informativni dan. Nobeno vprašanje ni neumno ali nesmiselno.

PREKOVsebina: Tjaša Škrinjar

PUSTITE KOMENTAR